Morfoloske, genetske in kemijske značilnosti sorte 'Istrska belica' v slovenski Istri (L4-2302)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2000 - 30.06.2002
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Sorta ''Istrska belica'' je najbolj zastopana oljka v Sloveniji. S projektom želimo zbrati čimveč podatkov, ki bi lahko okarakterizirali sorto istrsko belico. Za karakterizacijo sorte je potrebno zbirati morfološke , encimatske, genetske in kemijske podatke. Pri zbiranju podatkov je poleg spremljanja oljevitosti zelo pomembna identifikacija neumiljive frakcije olja in spremljanje koncentracije oleuropeina, ki kasneje preko vrste reakcij lahko zreagira do elenolne kisline in hidroksitirosola - enega izmed najpomebnejših oljčnih biofenolov. S tako pridobljenimi podatki bi se lahko vključili v mednarodni projekt shranjevanja, karakterizacije, zbiranja in uporabe genetskih virov oljke. Projekt bo sofinansiran s strani Mednarodnega sveta za oljkarstvo. (IOOC).

 

 

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh