Vrednotenje strateških genskih virov oljke iz Slovenije in Črne gore z uporabo biotehnoloških orodij

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Črna Gora


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh