Senzorične in nekatere kemijske značilnosti olj sorte "istrska belica" (L4-0557)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: Prof. dr. Terezija Golob
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Sorta Istrska belica je najbolj zastopana oljka v Sloveniji. S projektom želimo primerjati senzorične in nekatere kemijske značilnosti oljčnih olj sorte Belica z ostalimi sortami (predvsem Leccino).  
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh