Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja (V4-0557)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2009 - 01.02.2012
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Zaradi globalnih podnebnih sprememb se pridelovalci oljk v Sloveniji soočajo z vse pogostejši pojavi suše in povečano populacijo gospodarsko pomembnih škodljivcev. Oba pojava vplivata na velikost in kakovost pridelka. Zaradi povečanja pogostosti in intenzivnosti kmetijskih suš in obdobja stresa zaradi pomanjkanja vode pri rastlinah, bo vodeno in kontrolirano namakanje postalo nujen del kmetijske prakse. V Sloveniji nimamo veliko izkušenj z namakanjem oljk, vendar pa zmanjšani pridelki zaradi suše narekujejo, da je potrebno resno razmišljati o namakalnih sistemih in s tem zagotoviti konstantne in kakovostne pridelke ter posledično konkurenčnost pridelave. Cilji raziskovalnega projekta so bili: 1) proučiti vpliv vremenskih razmer na pojavljanje stresa zaradi pomanjkanja vode pri oljki, 2) vzpostaviti vzorčne nasade s tehnologijo kapljičnega namakanja za potrebe ciljnega raziskovanja, 3) s spremljanjem fenologije identificirati kritična razvojna obdobja oljke za pomanjkanje vode, 4) vzpostaviti spremljanje dnevne evapotranspiracije oljke v rastni dobi in določanje dnevnih obrokov namakanja dreves, 5) proučiti parametre rasti in pridelka oljk ter kakovost oljčnega olja v odvisnosti od obrokov namakanja in določiti optimalne obroke za namakanje oljk, in 6) proučiti pojav oljčne muhe v odvisnosti od vremenskih razmer, tehnologije namakanja, geografske lege oljčnikov in varstva oljk. S projektom smo pridobili ključne informacije, ki so pomembne za uvajanje nove tehnologije – namakanje v pridelavo oljk v Sloveniji in s tem vzpostavili temelje za načrtovanje namakalnih sistemov v slovenskih oljčnikih. S sistematičnim spremljanjem oljčne muhe in preučevanjem njenega vpliva na kakovost oljčnega olja, pa se vzpostavljajo možnosti za razvoj učinkovitih orodij in modelov napovedovanja za pravočasno zmanjševanje populacije, kar prinaša pozitivne učinke na okolje (zmanjšana poraba fitofarmacevtskih sredstev, ohranjanje koristnih žuželk in biodiverzitete v oljčnikih) in na pridelek oljk (kakovost oljčnega olja).

 

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh