Varstvena biologija od molekul do ekosistema (P1-0386)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2017
Tip projekta: raziskovalni program

Nosilec projekta: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Dodatek št. 2 k pogodbi C2132-13-000017

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Karakterizacija istrske belice (J4-6030)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Pogodba o izvajanju analiz oljčnega olja v letu 2014

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 20.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Franci Štampar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Oljka v Slovenski Istri - naša kulturna dediščina (T4-0972)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: Prof. dr. Terezija Golob
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Borut Smodiš
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2000 - 30.06.2002
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Karakterizacija oljčnih olj Slovenske Istre (L4-3330)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 30.09.2007
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Matej Stopar
Nosilec projekta: Kmetijski inštitut Slovenije (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 30.09.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 31.08.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 20.10.2001 - 20.10.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nives Ogrinc
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2009 - 01.02.2012
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (V4-1079)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2014 - 30.07.2017
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: Razvojno-raziskovalno delo za Urad RS za meroslovje MGRT

Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: Strokovne naloge MKO

Spremljanje kakovosti oljčnega olja v letu 2013

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Laboratorij Inštituta za oljkarstvoDrugi projekti
Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: Strokovne naloge MKO

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Črna Gora

Ugotavljanje prisotnosti in kakovosti oljčnega olja

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Črna Gora

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.03.2004 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

RGFI - Revitalizacija gojenja fig v Istri

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: DOSI
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 30.09.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS NG
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta: Iztok Škerlič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2006
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 11.09.2009 - 31.12.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Maja Podgornik
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Trajanje projekta: 01.09.2009 - 31.03.2012
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Maja Podgornik
Nosilec projekta: Camera Work S.p.A. - communicate to grow
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 31.05.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.06.2008
Program: SEE-ERA.NET PLUS

PROPSCAPH - Zlata trsna rumenica

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Nosilec projekta: Agroscope Changins Wädenswil, Švica
Trajanje projekta: 31.10.2008 - 30.10.2009
Program: EraNet EUPHRESCO

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: EUROQUALITY (Francija)
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program: 6. Okvirni Program

Phare Ecos Ouverture "Oleum nostrum"

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 18.10.2002
Program: Phare CBC Italija-Slovenija

Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: MKGP
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Pogodba o izvajanju genetskih analiz oljk v letu 2014

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 20.11.2014
Tip projekta: tržni projekt

PRO-METROFOOD: Progressing towards the construction of METROFOOD-RI

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Italija
Trajanje projekta: 31.12.2017 - 09.10.2017
Program: Horizon 2020 (H2020-INFRADEV-2016-2)

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), Italija
Trajanje projekta: 01.10.2016 - 30.09.2020
Program: Horizon 2020 (H2020 — H2020-SFS-2014-2)

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh