Dejavnosti

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Kot osrednje dejavnosti ZRS Koper lahko navedemo:

  • temeljno in aplikativno raziskovanje,
  • izdelava ekspertiz in svetovanje,
  • izobraževanje,
  • organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov,
  • publiciranje in založniška dejavnost,
  • dokumentacijska in knjižnična dejavnost.

ZRS Koper se aktivno vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in sepovezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.

Raziskovalke in raziskovalci se poleg raziskovalnega dela vključujejo tudi v izobraževalni proces na vseh treh slovenskih univerzah ter s tem zagotavljajo prenos svojih spoznanj v izobraževalno sfero.

 

Zgodovina ZRS Koper

Znanstveno - raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (ZRS Koper) je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin (kot pravne naslednice zdaj vse tri obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

V marcu 2003 je ZRS Koper postal temeljno jedro raziskovalne dejavnosti novonastale Univerze na Primorskem in dobil tudi novo ime: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS).

Raziskovalci ZRS Koper so sodelovali pri izobraževalnem procesu na različnih fakultetah Univerze na Primorskem, obenem pa je bil ZRS Koper nekakšen “inkubator” za dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzi.

Vlada Republike Slovenije je dne 26.11.2016 sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

 

Ime: Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Kratica: ZRS Koper
Sedež: Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Telefon: +386 5 663 77 00
Fax: +386 5 663 77 10

E-naslov: info(at)zrs-kp.si 
Url: www.zrs.upr.si

Odgovorna oseba: prof. dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik, direktor

Registrska št.: 7187416000
Davčna številka: SI38108674
Podračun pri UJP: SI5601100600 0053955 

Zavezanec za DDV: Da

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh