Pravni inštitut je bil ustanovljen leta 2010 z namenom obogatitve znanstvenih področij, ki jih pokriva ZRS Koper s svojimi številnimi inštituti. V prvi fazi razvoja se je tematsko naslonil na temeljni raziskovalni projekt ARRS »Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje svetovne gospodarske in finančne krize«, kar je narekovalo raziskovanje na vmesnem polju med pravnimi in ekonomskimi znanostmi. Prihodnji razvoj inštituta bo začrtal interdisciplinarni pristop k fenomenu prava, ki ga omogoča povezovanje z ostalimi inštituti v okviru ZRS Koper, zlasti z raziskovalnim delom Inštituta za filozofijo, Inštituta za družboslovne študije, Inštituta za zgodovinske študije, Inštituta za jezikoslovne študije in drugih.

Izr. prof. Rok Svetlič

 

Raziskovalna področja

  • filozofija prava
  • pravo človekovih pravic in svoboščin
  • interpretacija ustavnih pravic
  • medijsko pravo
  • pravna zgodovina
  • pravne spomenice nastale na ozemlju današnje države 
  • sociologija prava
  • pravna regulacija statusa avtohtonih manjšin
  • pravo v medkulturnem okolju
  • pravo in jezik

 

Kompetence in dosežki

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje svetovne gospodarske in finančne  krize so raziskovalci pripravili številne predloge za sistemske spremembe na področju korporativnega upravljanja gospodarskih družb v javni in zasebni lasti, bančnega in javnega sektorja kot tudi na področju človekovih pravic in manjšin. Z vsebinami iz prvega dela temeljnega raziskovalnega projekta je bil izdan zbornik z naslovom, ki ustreza naslovu temeljnega projekta.

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh