Statut ZRS Koper


POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA KOPER


POSLOVNIK ZNANSTVENEGA SVETA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA KOPER


Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive


Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper


Priloge k Pravilniku o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper


Pravilnik o prvih volitvah v Znanstveni svet ZRS Koper


Pravilnik o hrambi, uporabi, varovanju in uničevanju žigov in ključev ter kartic za beleženje delovnega časa in kontrole pristopa ter alarmni sistem, ki se uporabljajo na ZRS Koper


Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Znanstveno-raziskovalnega središča Koper


Pravilnik o delu z otroki


Pravilnik o volitvah v Upravni odbor ZRS Koper


Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije na ZRS Koper


Pravilnik o delovnem času na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh