Statut ZRS Koper


POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA KOPER


POSLOVNIK ZNANSTVENEGA SVETA ZNANSTVENO-RAZISKVALNEGA SREDIŠČA KOPER


Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive


Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper


Priloge k Pravilniku o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper


Pravilnik o prvih volitvah v Znanstveni svet ZRS Koper


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh