Odgovorna oseba: doc. dr. Bojan Butinar

Inštitut razpolaga z vrhunsko analitsko opremo za področje ugotavljanja kakovosti in pristnosti oljčnega olja, ki je podrobneje opisana v akreditiranem Laboratoriju za preskušanje olja, ter z genetskim laboratorijem. Vsa oprema OAGRB za molekularno genetiko se deli med IZO in IBŠ in je del Laboratorija za molekularno ekologijo.

Inštitut se trudi, da bi pridobil tudi vzorčne nasade.
Odgovorna oseba: Armin Paravlić
1.1. Komplet za merjenje antropometrije

Opis:

Standardni antropometrični set: zložljiv antropometer za merjenje dolžinskih telesnih mer, pelvimeter za merjenje širinskih telesnih mer ramen in prsnega koša ter bokov, kefalometer za meritve glave in kolena ter drseče šestilo za meritve manjših sklepov. Priloženi so merilni trakovi za merjenje telesnih obsegov ter kaliper za vrednotenje debelin kožnih gub.

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


1.2. Sistem za analiziranje telesne sestave - MALTRON BF-906

Opis:

Bioimpedančni analizator telesne sestave MALTRON BF-906 deluje na osnovi metode bio-električne impedance, s katero merimo prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo. Navaja podatke o masi telesa, masi in deležu telesne maščobe ter puste telesne mase, mišično maso, indeks telesne mase, celokupno količino vode v telesu in stopnjo bazalnega metabolizma. Meritev je popolnoma neboleča ter varna in poteka v ležečem položaju telesa merjenca, kar zagotavlja enakomerno razporeditev tekočin. Štiri elektrode pritrdimo na točno določena mesta telesa, in sicer dve na stopalo in dve na dlan ter približno po 30 sekundah meritve odčitamo rezultate.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


1.3. Sistem za analizo telesne sestave - TANITA BC-418MA

Opis:

Bioimpedančni analizator telesne sestave TANITA BC-418MA deluje na osnovi metode bio-električne impedance, s katero merimo prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo. S pomočjo osnovne platforme in ročnega prijemala za sistem elektrod  omogoča določanje celotne, kot tudi delne sestave telesa, s poudarkom na vrednotenju zdravju škodljive trebušne debelosti. Izpisuje profil telesne sestave: masa telesa, masa in delež telesne maščobe ter puste telesne mase, mišično maso, indeks telesne mase, celokupno količino vode v telesu in stopnjo bazalnega metabolizma. Meritev je popolnoma neboleča in  traja le nekaj sekund,  pri čemer merjenec stopi na platformo bioanalizatorja in se z dlanmi oprime ročk z elektrodami.

 

Vir financiranja:

Sredstva iz trga


2.1. Sistem za obremenitvena testiranja srčno-žilnega in dihalnega sistema – SCHILLER CS-200, COSMED K4b2

Opis:

Z obremenitvenim testiranjem na cikloergometru (kolesu) ali na tekalni preprogi preverjamo maksimalne telesne zmogljivosti posameznika, in sicer tako, da preko merjenja razlike med vdihanim in izdihanim zrakom določamo porabo kisika in s tem ob največjih naporih tudi največjo aerobno zmogljivost telesa (aerobno moč).

Večstopenjski obremenitveni test je ena najpomembnejših preiskav v kardiologiji. Na ta način lahko med telesno obremenitvijo, poleg posameznikove aerobne moči, spremljamo tudi EKG in krvni tlak, ki lahko razkrijeta določene težave, ki se sicer v mirovanju ne bi pokazale.

S tovrstnim testiranjem organizem prisilimo v stanje večjega telesnega napora, pri čemer lahko na osnovi različnih parametrov (npr. VO2max, anaerobnega praga, maksimalne frekvence srca, EKG, krvnega tlaka) ocenimo posameznikovo stanje aerobne pripravljenosti in določimo trenažna območja ter zaznamo morebitne bolezenske spremembe dihalnega in srčno-žilnega sistema.

Pred izvedbo preiskave je potrebna usmerjena anamneza in pregled, ki izključi omejujoče dejavnike za izvedbo preiskave.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


2.2. Analizator laktata v krvi - Lactate SCOUT

Opis:

 

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


2.3. Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence – HOSAND

Opis:

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence HOSAND TM200 je sistem, ki omogoča hkratno spremljanje srčnih frekvenc 32 oseb na razdalji do 200m. Prav zaradi tega, je na primer še posebej uporaben za spremljanje frekvenc srčnih utripov pri kolektivnih športih (nogomet, košarka, rokomet, …). Pričujoči sistem merjene podatke posreduje v realnem času, s tem pa je možno vadbo individualno prilagajati.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


2.4. Centrifugi

Opis:

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


2.5. Fotometer

Opis:

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


3.1. Dinamometri za merjenje moči in silovitosti mišičnega krčenja – WISE TECHNOLOGIES, S2P, JAMAR

Opis:

Dinamometrija je metoda, ki omogoča merjenje mišične sile in navorov, ki jih je vadeči sposoben razviti med največjim hotenim izometričnim mišičnim naprezanjem v posameznem sklepu pri enosklepnih akcijah ter pri vlekih in potiskih pri večsklepnih akcijah kot tudi hitrost prirastka sile/navora. V kombinaciji z metodo električne stimulacije lahko izmerimo tudi kontraktilne lastnosti izbranih mišic. Metoda omogoča izmero največje silovitosti posameznih mišic (mišičnih skupin), hitrost prirastka sile ter asimetrij v mišični silovitosti med izbranimi telesnimi segmenti.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.2. Merilnik kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic (tenziomiograf) – TMG

Opis:

Tenziomiografija je metoda za ugotavljanje kontraktilnih značilnosti mišic. S pomočjo te metode lahko sklepamo o stanju in vrsti mišičnih vlaken v mišici, lateralno in funkcionalno simetričnost mišic, indeks utrujenosti mišic itd. Na podlagi teh informacij pa se lahko optimizira trenažne procese, preprečuje poškodbe ali optimizira rehabilitacijo. Merilni sistem je plod slovenskega razvoja in ponuja edinstvenost diagnostičnih informacij na svetu.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 


3.3. Nevrofiziološki in biomehanski sklop za spremljanje mišične aktivacije – NORAXON TeleMyo 2400 G2

Opis:

Sistem Noraxon TeleMyo 2400 G2 omogoča merjenje mišične aktivacije pri hotenem mišičnem naprezanju (statičnem in dinamičnem). Na ta način lahko ugotavljamo, katere mišice in mišične skupine so aktivirane pri določenem gibanju in njegovih prostorsko-časovnih spremenljivkah. Sistem omogoča tudi vadbo s takojšnjo povratno informacijo (biofeedback vadba), kar je še posebej primerno za vsebine učenja gibanja, rehabilitacije in terapije. Rezultati služijo za načrtovanje vadbe, optimizacijo vzorcev gibanja, učenje in spremljanje novih gibalnih akcij ter strategij, izbiro rehabilitacijskih protokolov ter spremljanje učinkov vadbe in terapije.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.4. Optični sistem za merjenje časovno-prostorskih parametrov gibanja – OPTOGAIT

Opis:

OptoGait sistem omogoča merjenje časovno-prostorskih parametrov hoje, teka in skokov v realnem času. Poleg podatkov o simetriji med levo in desno okončino, parametrov hoje in tekalnega koraka, omogoča tudi testiranje specifične odrivne moči ter specifične teste agilnosti in specialne analize gibanja za različne športne discipline.

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


3.5. Sistem fotocelic in kontaktne preproge – NEWTEST Powertimer

Opis:

Sistem fotocelic in kontaktne preproge NEWTEST Powertimer je povsem prenosen in tako uporaben tudi zunaj laboratorija. Omogoča merjenje višine skoka na kontaktni preprogi in merjenje hitrosti teka s pomočjo postavitve fotocelic.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.6. Sistem za kinematično in kinetično analize človekovega gibanja – CONTEMPLAS, ZEBRIS, AMTI

Opis:

CONTEMPLAS visokofrekvenčni kameri – omogočata zajem posnetkov s frekvenco do 400 Hz ter sistem za osvetlitev prostora.

Sistem je delno prenosljiv tudi v situacijska okolja.

 

ZEBRIS tekalni ergometer omogoča meritve hoje in teka do hitrosti 25 km/h in 24% naklona. Tekalni ergometer je obojesmerni, s 65 cm širokim in 170 cm dolgim tekalnim poljem. Tekalno polje je pokrito z 10240 senzorji pritiska, ki omogočajo 120 Hz opazovanje razporeditve pritiska na stopala.

Sistema omogočata časovno-prostorsko in kinematično analizo telesne drže, hoje, teka v različnih obuvalih in z različnim fokusom. Programska oprema omogoča krmiljenje vseh naprav v tem modulu, kot tudi povezljivost z napravami nevrofiziološkega modula.

Sistem ni prenosljiv tudi druga situacijska okolja.

 

AMTI 3D tenziometrična (pritiskovna) plošča – dimenzije 600x600x121,7 mm, frekvenca zajema od 50 do 1200 Hz z 12-bitno resolucijo.

Omogoča analizo dinamike hoje, teka, skokov in poskokov (moč, višina, potek sile v času, sunek sile, pospeški, …) za spremljanje odrivne (eksplozivne) moči, analizo statičnega in dinamičnega ravnotežja (center pritiska na podlago, frekvenca nihanja, …), analizo koraka in računanje kinetičnih parametrov (sklepne reakcijske sile, neto mišični navori, …) s pomočjo inverzne dinamike.

Sistem je prenosljiv v različna situacijska okolja.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.7. Merilniki količine in intenzivnosti gibanja (pospeškometri) – ACTIGRAPH

Opis:

Merilnik pospeška je majhna elektronska naprava z integriranim pospeškometrom, ki je namenjena spremljanju količine in intenzivnosti gibanja. Pritrdi se jo na bok ali roko ter tako nameščena zaznava sunke telesa. Iz sunkov (pospeškov) telesa lahko izračunamo količino in intenzivnost gibalne aktivnosti posameznika tako pri določenem gibanju kot tudi v daljšem časovnem obdobju. Merilnik količine in intenzivnosti gibanja Actigraph je v svetu pomembno orodje pri spremljanju telesne aktivnosti otrok in odraslih, saj jih uporablja že preko 45 držav, ter številne univerze in raziskovalne organizacije. Ti merilniki omogočajo spremljanje sunkov v treh ravninah. Samostojno delovanje je omogočeno do 7 dni. Vsi podatki so shranjeni na pomnilniški enoti, ki se nahaja v samem merilniku in se po zaključenem merjenju prenesejo na računalniško enoto.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


4.1. Sistem za analizo okoljskih parametrov - METREL MI6201 MULTINORM

Opis:

Sistem METREL omogoča merjenje temperature zraka, hitrosti pretoka zraka, relativne vlažnosti, osvetljenosti, svetlosti in za analizo hrupa. Obsega naslednje merilne funkcije:

 • temperatura zraka
 • hitrost pretoka zraka/multipoint/izračuni masnega pretoka
 • relativna vlažnost/temperatura rosišča
 • merilnik in analizator osvetljenosti
 • merilnik in analizator hrupa.
 • merjenje svetlosti
 • kontrasta
 • globus-termometer
 • kontaktno merjenje temperature s termočlenom
 • toplotno udobje PMV in PPD (mera za toplotno udobje po standardu SIST EN ISO 7730)
 • mera za velike toplotne obremenitve WBGT 

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.
Odgovorna oseba: Peter Čerče
Raziskovalna oprema za korpusne jezikovne analize

 

Oprema služi za sistematično zbiranje na terenu, takojšnjo primarno obdelavo ter hranjenje jezikovnega gradiva (govornih korpusov). Opremo sestavljajo delovne postaje za zajem in primarno obdelavo gradiva z ustrezno programsko opremo za obdelavo zvoka, transkripcijo govorjenih zapisov ter osnovne statistične operacije na gradivih ter strežniška oprema. Osnovna strežniška platforma omogoča mrežen dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije podatkov.

Namen zbiranja govornih korpusov je vzpostavitev zbirke ključnih tovrstnih virov za prostor Zahodne Slovenije, ki bodo na razpolago raziskovalcem matične RO in morebitnim zunanjim naročnikom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR


Arhiv spomina

“Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt UP ZRS, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. “Arhiv spomina” je zasnovan v treh nivojih. Prvi nivo predstavlja strojna oprema (strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), drugi nivo bo aplikativna programska oprema za arhiviranje, konvertiranje v standardne formate in osnovno kabinetno obdelavo podatkov, tretji nivo pa bo predstavljala spletna platforma za nadzorovano diseminacijo podatkov različnim ciljnim skupinam.

Osnovna strežniška platforma, ki omogoča mrežen dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije podatkov, je v osnovi strojna oprema, virtualizirana z VMWare produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za izredno širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Osnovna rešitev vsebuje elementarno strežniško infrastrukturo (farmo) za postavitev osnovnega virtualnega okolja. Zasnovana je tako, da je pripravljena za nadgradnjo na FC ali i-SCSI podatkovno polje in tako omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR


Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR

Tahimeter oz. laserski teodolit TCR803, je v zdnjih desetih letih nepogrešljiv del tehnične opreme na arheoloških izkopavanjih in drugih vrstah terenskih raziskav kulturne dediščine.

Uporablja se za natančno pozicioniranje kakršnihkoli točk ali struktur v prostoru in v absolutnih koordinatah.

V primeru arheološkega dela gre za zakoličevanje sond, večjih izkopnih polj in tras kjer se izvajajo terenski pregledi. Med samim potekom arheoloških izkopavanj se vse najdene strukture in arhitekturni elementi izmerijo s tahimetrom. S pomočjo nadaljne obdelave podatkov v ACAD programih pridemo do detajlnih izrisov z vsemi pripadajočimi prostorskimi podatki. 

Tehnične specifikacije

Povečava teleskopa

30× (42× s FOK53 okularjem)

Vidno polje

26 m pri 1 km

Natančnost merjenja kotov

(ISO 17123-3)

1 mgon (3'')

Ločljivost prikaza kotov

0.5 mgon (1")

Natančnost merjenja dolžin

(ISO 17123-4)

2 mm + 2 ppm

Ločljivost prikaza dolžin

1 mm

Doseg z eno prizmo (povprečni pogoji)

3500 m

Čas meritve (fine/quick/tracking)

< 1 s / < 0.5 s / < 0.3 s

Domet z retro tarčo (60 mm x 60 mm)

250 m

Kompenzator

Elektronski dvoosni, oljni, področje delovanja ± 4'

Nastavitvena točnost kompenzatorja

1"

Vgrajeni programi

Stake out, Surveying, Free station, Area, Tie Distance, Reference Line & Arc, Hidden Point, Remote Height, Construction, Road (opcija), COGO (opcija)

Velikost pomnilnika

10.000 podatkovnih blokov

Podatkovni vmesnik

RS232, do 19200 bps

Zapis podatkov

GSI / IDEX / ASCII / poljuben besedilni zapis (formati)

Zaslon

8 x 31 znakov, 160 × 280 točk

Tipkovnica

Alfanumerična, 4 dodatne funkcijske tipke

Grezilo

Lasersko, nastavljivo, natančnost 1.5 mm pri 1.5 m

Baterije

GEB111 (2100 mAh) / GEB121 (4200 mAh) za 6 ur dela (9000 meritev razdalje)

Teža in velikost

5.4 kg - s podnožjem GDF111 in baterijo GEB111

150 x 207 x 360 mm (s podnožjem)

Okoljski pogoji delovanja

-20°C do +50°C, 95% vlažnost, odpornost na vodo in prah IP54

 

Doseg z vidnim laserjem

170 m

Doseg z vidnim laserjem na prizmo

10 km

Velikost laserske pike na 50 m

približno 10 x 20 mm

Natančnost

3 mm + 2 ppm

Čas meritve (fine/tracking)

3 s / 1 s

TCR tahimetri imajo vgrajen dodatni razdaljemer z vidnim rdečim laserskim žarkom, ki lahko meri dolžine tudi brez prizme.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 
Odgovorna oseba: doc. dr. Bojan Butinar
Plinski in tekočinski kromatograf

logo-nalozba v vaso prihodnost.JPG 

Inštitut za oljkarstvo (IZO) je inštitut, ki ga v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na primorskem (UP ZRS) sestavljajo Oddelek za kemijo in živilstvo (OKŽ), Oddelek za agronomijo, genetiko in rastlinsko biotehnologijo (OAGRB) ter akreditiran Laboratorij za preskušanje olja (LPO). Dejavnost IZO je usmerjena v proučevanje genetskih in morfoloških značilnosti ter posebnosti oljčnih kultivarjev v Slovenski Istri ter preučevanje in monitoring oljčnega olja. IZO deluje razvojno raziskovalno, izobražuje ter nudi strokovno podporo in znanje tako pridelovalcem in predelovalcem oljk in oljčnega olja kot tudi potrošnikom. Akreditiran laboratorij LPO zagotavlja kakovost in sledljivost kemijskega in senzoričnega preskušanja na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter sodeluje in vzdržuje nosilstvo nacionalnega etalona veličine mol/množina snovi za vrsto vzorca oljčno olje.

Lab olje 1.jpg

LPO je kot nosilec nacionalnega etalona v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema-množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/oljčno olje« ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj dobil v upravljanje tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) in plinski kromatograf opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column). Nova oprema je bila dana v upravljanje na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi, sklenjene med LPO in investitorjem (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje).

Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) je sestavljen iz elementov: visokozmogljivi tekočinski kromatograf (HPLC), tandemski masni spektrometer v konfiguraciji kvadrupol-kvadrupol-kvadrupol (QQQ), sistem za oskrbo s plini, dodatni material in pribor za sprotno oskrbo/vzdrževanje sistema ter verificirana in validirana programska oprema. Plinski kromatograf,  opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column) in z injektorjem za avtomatsko injiciranje, je sestavljen iz elementov: plinski kromatograf, sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca ter kvalificirana in verificirana računalniška programska in strojna oprema. GC-Cool On Column omogoča avtomatsko on line derivatizacijo.

Lab olje 2.jpg

LPO kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v hrani rastlinskega izvora (v oljčnem olju) z različnimi aktivnostmi zagotavlja sledljivost na mednarodno raven. Zakonodaja o oljčnem olju (Uredba komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah) se nenehno posodablja in dopolnjuje z novimi analiznimi metodami, ki jih moramo implementirati tudi v našem laboratoriju. Svojo usposobljenost vsakoletno dokazujemo z uspešnim sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah in z rednimi analizami referenčnih vzorcev. S sodelovanjem v ring testih v organizaciji Mednarodnega sveta za oljkarstvo aktivno sodelujemo pri validaciji novih ali posodobljenih preskusnih metod, ki se kasneje, če se v testih izkažejo za primerne, vključijo v evropsko zakonodajo. Sodelujemo pa tudi v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na področju oljčnega olja. Izvajanje vseh teh dejavnosti ne bi bilo mogoče brez ustrezne sodobne analitske opreme. Nov plinski in tekočinski kromatograf sta pomembni pridobitvi, ki ju v LPO uporabljamo pri vseh opisanih aktivnostih.


Spletna stran je v izgradnji.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh