Odgovorna oseba: Armin Paravlić
1.1. Komplet za merjenje antropometrije

Opis:

Standardni antropometrični set: zložljiv antropometer za merjenje dolžinskih telesnih mer, pelvimeter za merjenje širinskih telesnih mer ramen in prsnega koša ter bokov, kefalometer za meritve glave in kolena ter drseče šestilo za meritve manjših sklepov. Priloženi so merilni trakovi za merjenje telesnih obsegov ter kaliper za vrednotenje debelin kožnih gub.

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


1.2. Sistem za analiziranje telesne sestave - MALTRON BF-906

Opis:

Bioimpedančni analizator telesne sestave MALTRON BF-906 deluje na osnovi metode bio-električne impedance, s katero merimo prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo. Navaja podatke o masi telesa, masi in deležu telesne maščobe ter puste telesne mase, mišično maso, indeks telesne mase, celokupno količino vode v telesu in stopnjo bazalnega metabolizma. Meritev je popolnoma neboleča ter varna in poteka v ležečem položaju telesa merjenca, kar zagotavlja enakomerno razporeditev tekočin. Štiri elektrode pritrdimo na točno določena mesta telesa, in sicer dve na stopalo in dve na dlan ter približno po 30 sekundah meritve odčitamo rezultate.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


1.3. Sistem za analizo telesne sestave - TANITA BC-418MA

Opis:

Bioimpedančni analizator telesne sestave TANITA BC-418MA deluje na osnovi metode bio-električne impedance, s katero merimo prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo. S pomočjo osnovne platforme in ročnega prijemala za sistem elektrod  omogoča določanje celotne, kot tudi delne sestave telesa, s poudarkom na vrednotenju zdravju škodljive trebušne debelosti. Izpisuje profil telesne sestave: masa telesa, masa in delež telesne maščobe ter puste telesne mase, mišično maso, indeks telesne mase, celokupno količino vode v telesu in stopnjo bazalnega metabolizma. Meritev je popolnoma neboleča in  traja le nekaj sekund,  pri čemer merjenec stopi na platformo bioanalizatorja in se z dlanmi oprime ročk z elektrodami.

 

Vir financiranja:

Sredstva iz trga


2.1. Sistem za obremenitvena testiranja srčno-žilnega in dihalnega sistema – SCHILLER CS-200, COSMED K4b2

Opis:

Z obremenitvenim testiranjem na cikloergometru (kolesu) ali na tekalni preprogi preverjamo maksimalne telesne zmogljivosti posameznika, in sicer tako, da preko merjenja razlike med vdihanim in izdihanim zrakom določamo porabo kisika in s tem ob največjih naporih tudi največjo aerobno zmogljivost telesa (aerobno moč).

Večstopenjski obremenitveni test je ena najpomembnejših preiskav v kardiologiji. Na ta način lahko med telesno obremenitvijo, poleg posameznikove aerobne moči, spremljamo tudi EKG in krvni tlak, ki lahko razkrijeta določene težave, ki se sicer v mirovanju ne bi pokazale.

S tovrstnim testiranjem organizem prisilimo v stanje večjega telesnega napora, pri čemer lahko na osnovi različnih parametrov (npr. VO2max, anaerobnega praga, maksimalne frekvence srca, EKG, krvnega tlaka) ocenimo posameznikovo stanje aerobne pripravljenosti in določimo trenažna območja ter zaznamo morebitne bolezenske spremembe dihalnega in srčno-žilnega sistema.

Pred izvedbo preiskave je potrebna usmerjena anamneza in pregled, ki izključi omejujoče dejavnike za izvedbo preiskave.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


2.2. Analizator laktata v krvi - Lactate SCOUT

Opis:

 

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


2.3. Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence – HOSAND

Opis:

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence HOSAND TM200 je sistem, ki omogoča hkratno spremljanje srčnih frekvenc 32 oseb na razdalji do 200m. Prav zaradi tega, je na primer še posebej uporaben za spremljanje frekvenc srčnih utripov pri kolektivnih športih (nogomet, košarka, rokomet, …). Pričujoči sistem merjene podatke posreduje v realnem času, s tem pa je možno vadbo individualno prilagajati.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


2.4. Centrifugi

Opis:

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


2.5. Fotometer

Opis:

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


3.1. Dinamometri za merjenje moči in silovitosti mišičnega krčenja – WISE TECHNOLOGIES, S2P, JAMAR

Opis:

Dinamometrija je metoda, ki omogoča merjenje mišične sile in navorov, ki jih je vadeči sposoben razviti med največjim hotenim izometričnim mišičnim naprezanjem v posameznem sklepu pri enosklepnih akcijah ter pri vlekih in potiskih pri večsklepnih akcijah kot tudi hitrost prirastka sile/navora. V kombinaciji z metodo električne stimulacije lahko izmerimo tudi kontraktilne lastnosti izbranih mišic. Metoda omogoča izmero največje silovitosti posameznih mišic (mišičnih skupin), hitrost prirastka sile ter asimetrij v mišični silovitosti med izbranimi telesnimi segmenti.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.2. Merilnik kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic (tenziomiograf) – TMG

Opis:

Tenziomiografija je metoda za ugotavljanje kontraktilnih značilnosti mišic. S pomočjo te metode lahko sklepamo o stanju in vrsti mišičnih vlaken v mišici, lateralno in funkcionalno simetričnost mišic, indeks utrujenosti mišic itd. Na podlagi teh informacij pa se lahko optimizira trenažne procese, preprečuje poškodbe ali optimizira rehabilitacijo. Merilni sistem je plod slovenskega razvoja in ponuja edinstvenost diagnostičnih informacij na svetu.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 


3.3. Nevrofiziološki in biomehanski sklop za spremljanje mišične aktivacije – NORAXON TeleMyo 2400 G2

Opis:

Sistem Noraxon TeleMyo 2400 G2 omogoča merjenje mišične aktivacije pri hotenem mišičnem naprezanju (statičnem in dinamičnem). Na ta način lahko ugotavljamo, katere mišice in mišične skupine so aktivirane pri določenem gibanju in njegovih prostorsko-časovnih spremenljivkah. Sistem omogoča tudi vadbo s takojšnjo povratno informacijo (biofeedback vadba), kar je še posebej primerno za vsebine učenja gibanja, rehabilitacije in terapije. Rezultati služijo za načrtovanje vadbe, optimizacijo vzorcev gibanja, učenje in spremljanje novih gibalnih akcij ter strategij, izbiro rehabilitacijskih protokolov ter spremljanje učinkov vadbe in terapije.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.4. Optični sistem za merjenje časovno-prostorskih parametrov gibanja – OPTOGAIT

Opis:

OptoGait sistem omogoča merjenje časovno-prostorskih parametrov hoje, teka in skokov v realnem času. Poleg podatkov o simetriji med levo in desno okončino, parametrov hoje in tekalnega koraka, omogoča tudi testiranje specifične odrivne moči ter specifične teste agilnosti in specialne analize gibanja za različne športne discipline.

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


3.5. Sistem fotocelic in kontaktne preproge – NEWTEST Powertimer

Opis:

Sistem fotocelic in kontaktne preproge NEWTEST Powertimer je povsem prenosen in tako uporaben tudi zunaj laboratorija. Omogoča merjenje višine skoka na kontaktni preprogi in merjenje hitrosti teka s pomočjo postavitve fotocelic.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.6. Sistem za kinematično in kinetično analize človekovega gibanja – CONTEMPLAS, ZEBRIS, AMTI

Opis:

CONTEMPLAS visokofrekvenčni kameri – omogočata zajem posnetkov s frekvenco do 400 Hz ter sistem za osvetlitev prostora.

Sistem je delno prenosljiv tudi v situacijska okolja.

 

ZEBRIS tekalni ergometer omogoča meritve hoje in teka do hitrosti 25 km/h in 24% naklona. Tekalni ergometer je obojesmerni, s 65 cm širokim in 170 cm dolgim tekalnim poljem. Tekalno polje je pokrito z 10240 senzorji pritiska, ki omogočajo 120 Hz opazovanje razporeditve pritiska na stopala.

Sistema omogočata časovno-prostorsko in kinematično analizo telesne drže, hoje, teka v različnih obuvalih in z različnim fokusom. Programska oprema omogoča krmiljenje vseh naprav v tem modulu, kot tudi povezljivost z napravami nevrofiziološkega modula.

Sistem ni prenosljiv tudi druga situacijska okolja.

 

AMTI 3D tenziometrična (pritiskovna) plošča – dimenzije 600x600x121,7 mm, frekvenca zajema od 50 do 1200 Hz z 12-bitno resolucijo.

Omogoča analizo dinamike hoje, teka, skokov in poskokov (moč, višina, potek sile v času, sunek sile, pospeški, …) za spremljanje odrivne (eksplozivne) moči, analizo statičnega in dinamičnega ravnotežja (center pritiska na podlago, frekvenca nihanja, …), analizo koraka in računanje kinetičnih parametrov (sklepne reakcijske sile, neto mišični navori, …) s pomočjo inverzne dinamike.

Sistem je prenosljiv v različna situacijska okolja.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


3.7. Merilniki količine in intenzivnosti gibanja (pospeškometri) – ACTIGRAPH

Opis:

Merilnik pospeška je majhna elektronska naprava z integriranim pospeškometrom, ki je namenjena spremljanju količine in intenzivnosti gibanja. Pritrdi se jo na bok ali roko ter tako nameščena zaznava sunke telesa. Iz sunkov (pospeškov) telesa lahko izračunamo količino in intenzivnost gibalne aktivnosti posameznika tako pri določenem gibanju kot tudi v daljšem časovnem obdobju. Merilnik količine in intenzivnosti gibanja Actigraph je v svetu pomembno orodje pri spremljanju telesne aktivnosti otrok in odraslih, saj jih uporablja že preko 45 držav, ter številne univerze in raziskovalne organizacije. Ti merilniki omogočajo spremljanje sunkov v treh ravninah. Samostojno delovanje je omogočeno do 7 dni. Vsi podatki so shranjeni na pomnilniški enoti, ki se nahaja v samem merilniku in se po zaključenem merjenju prenesejo na računalniško enoto.

 

Vir financiranja:

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).


4.1. Sistem za analizo okoljskih parametrov - METREL MI6201 MULTINORM

Opis:

Sistem METREL omogoča merjenje temperature zraka, hitrosti pretoka zraka, relativne vlažnosti, osvetljenosti, svetlosti in za analizo hrupa. Obsega naslednje merilne funkcije:

 • temperatura zraka
 • hitrost pretoka zraka/multipoint/izračuni masnega pretoka
 • relativna vlažnost/temperatura rosišča
 • merilnik in analizator osvetljenosti
 • merilnik in analizator hrupa.
 • merjenje svetlosti
 • kontrasta
 • globus-termometer
 • kontaktno merjenje temperature s termočlenom
 • toplotno udobje PMV in PPD (mera za toplotno udobje po standardu SIST EN ISO 7730)
 • mera za velike toplotne obremenitve WBGT 

 

Vir financiranja:

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalna sredstva za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh