Odgovorna oseba: doc. dr. Bojan Butinar
Plinski in tekočinski kromatograf

logo-nalozba v vaso prihodnost.JPG 

Inštitut za oljkarstvo (IZO) je inštitut, ki ga v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na primorskem (UP ZRS) sestavljajo Oddelek za kemijo in živilstvo (OKŽ), Oddelek za agronomijo, genetiko in rastlinsko biotehnologijo (OAGRB) ter akreditiran Laboratorij za preskušanje olja (LPO). Dejavnost IZO je usmerjena v proučevanje genetskih in morfoloških značilnosti ter posebnosti oljčnih kultivarjev v Slovenski Istri ter preučevanje in monitoring oljčnega olja. IZO deluje razvojno raziskovalno, izobražuje ter nudi strokovno podporo in znanje tako pridelovalcem in predelovalcem oljk in oljčnega olja kot tudi potrošnikom. Akreditiran laboratorij LPO zagotavlja kakovost in sledljivost kemijskega in senzoričnega preskušanja na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter sodeluje in vzdržuje nosilstvo nacionalnega etalona veličine mol/množina snovi za vrsto vzorca oljčno olje.

Lab olje 1.jpg

LPO je kot nosilec nacionalnega etalona v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema-množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/oljčno olje« ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj dobil v upravljanje tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) in plinski kromatograf opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column). Nova oprema je bila dana v upravljanje na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi, sklenjene med LPO in investitorjem (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje).

Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) je sestavljen iz elementov: visokozmogljivi tekočinski kromatograf (HPLC), tandemski masni spektrometer v konfiguraciji kvadrupol-kvadrupol-kvadrupol (QQQ), sistem za oskrbo s plini, dodatni material in pribor za sprotno oskrbo/vzdrževanje sistema ter verificirana in validirana programska oprema. Plinski kromatograf,  opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column) in z injektorjem za avtomatsko injiciranje, je sestavljen iz elementov: plinski kromatograf, sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca ter kvalificirana in verificirana računalniška programska in strojna oprema. GC-Cool On Column omogoča avtomatsko on line derivatizacijo.

Lab olje 2.jpg

LPO kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v hrani rastlinskega izvora (v oljčnem olju) z različnimi aktivnostmi zagotavlja sledljivost na mednarodno raven. Zakonodaja o oljčnem olju (Uredba komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah) se nenehno posodablja in dopolnjuje z novimi analiznimi metodami, ki jih moramo implementirati tudi v našem laboratoriju. Svojo usposobljenost vsakoletno dokazujemo z uspešnim sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah in z rednimi analizami referenčnih vzorcev. S sodelovanjem v ring testih v organizaciji Mednarodnega sveta za oljkarstvo aktivno sodelujemo pri validaciji novih ali posodobljenih preskusnih metod, ki se kasneje, če se v testih izkažejo za primerne, vključijo v evropsko zakonodajo. Sodelujemo pa tudi v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na področju oljčnega olja. Izvajanje vseh teh dejavnosti ne bi bilo mogoče brez ustrezne sodobne analitske opreme. Nov plinski in tekočinski kromatograf sta pomembni pridobitvi, ki ju v LPO uporabljamo pri vseh opisanih aktivnostih.


Spletna stran je v izgradnji.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh