Odgovorna oseba: Peter Čerče

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR

Tahimeter oz. laserski teodolit TCR803, je v zdnjih desetih letih nepogrešljiv del tehnične opreme na arheoloških izkopavanjih in drugih vrstah terenskih raziskav kulturne dediščine.

Uporablja se za natančno pozicioniranje kakršnihkoli točk ali struktur v prostoru in v absolutnih koordinatah.

V primeru arheološkega dela gre za zakoličevanje sond, večjih izkopnih polj in tras kjer se izvajajo terenski pregledi. Med samim potekom arheoloških izkopavanj se vse najdene strukture in arhitekturni elementi izmerijo s tahimetrom. S pomočjo nadaljne obdelave podatkov v ACAD programih pridemo do detajlnih izrisov z vsemi pripadajočimi prostorskimi podatki. 

Tehnične specifikacije

Povečava teleskopa

30× (42× s FOK53 okularjem)

Vidno polje

26 m pri 1 km

Natančnost merjenja kotov

(ISO 17123-3)

1 mgon (3'')

Ločljivost prikaza kotov

0.5 mgon (1")

Natančnost merjenja dolžin

(ISO 17123-4)

2 mm + 2 ppm

Ločljivost prikaza dolžin

1 mm

Doseg z eno prizmo (povprečni pogoji)

3500 m

Čas meritve (fine/quick/tracking)

< 1 s / < 0.5 s / < 0.3 s

Domet z retro tarčo (60 mm x 60 mm)

250 m

Kompenzator

Elektronski dvoosni, oljni, področje delovanja ± 4'

Nastavitvena točnost kompenzatorja

1"

Vgrajeni programi

Stake out, Surveying, Free station, Area, Tie Distance, Reference Line & Arc, Hidden Point, Remote Height, Construction, Road (opcija), COGO (opcija)

Velikost pomnilnika

10.000 podatkovnih blokov

Podatkovni vmesnik

RS232, do 19200 bps

Zapis podatkov

GSI / IDEX / ASCII / poljuben besedilni zapis (formati)

Zaslon

8 x 31 znakov, 160 × 280 točk

Tipkovnica

Alfanumerična, 4 dodatne funkcijske tipke

Grezilo

Lasersko, nastavljivo, natančnost 1.5 mm pri 1.5 m

Baterije

GEB111 (2100 mAh) / GEB121 (4200 mAh) za 6 ur dela (9000 meritev razdalje)

Teža in velikost

5.4 kg - s podnožjem GDF111 in baterijo GEB111

150 x 207 x 360 mm (s podnožjem)

Okoljski pogoji delovanja

-20°C do +50°C, 95% vlažnost, odpornost na vodo in prah IP54

 

Doseg z vidnim laserjem

170 m

Doseg z vidnim laserjem na prizmo

10 km

Velikost laserske pike na 50 m

približno 10 x 20 mm

Natančnost

3 mm + 2 ppm

Čas meritve (fine/tracking)

3 s / 1 s

TCR tahimetri imajo vgrajen dodatni razdaljemer z vidnim rdečim laserskim žarkom, ki lahko meri dolžine tudi brez prizme.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 


Arhiv spomina

“Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt UP ZRS, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. “Arhiv spomina” je zasnovan v treh nivojih. Prvi nivo predstavlja strojna oprema (strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), drugi nivo bo aplikativna programska oprema za arhiviranje, konvertiranje v standardne formate in osnovno kabinetno obdelavo podatkov, tretji nivo pa bo predstavljala spletna platforma za nadzorovano diseminacijo podatkov različnim ciljnim skupinam.

Osnovna strežniška platforma, ki omogoča mrežen dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije podatkov, je v osnovi strojna oprema, virtualizirana z VMWare produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za izredno širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Osnovna rešitev vsebuje elementarno strežniško infrastrukturo (farmo) za postavitev osnovnega virtualnega okolja. Zasnovana je tako, da je pripravljena za nadgradnjo na FC ali i-SCSI podatkovno polje in tako omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR


Raziskovalna oprema za korpusne jezikovne analize

 

Oprema služi za sistematično zbiranje na terenu, takojšnjo primarno obdelavo ter hranjenje jezikovnega gradiva (govornih korpusov). Opremo sestavljajo delovne postaje za zajem in primarno obdelavo gradiva z ustrezno programsko opremo za obdelavo zvoka, transkripcijo govorjenih zapisov ter osnovne statistične operacije na gradivih ter strežniška oprema. Osnovna strežniška platforma omogoča mrežen dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije podatkov.

Namen zbiranja govornih korpusov je vzpostavitev zbirke ključnih tovrstnih virov za prostor Zahodne Slovenije, ki bodo na razpolago raziskovalcem matične RO in morebitnim zunanjim naročnikom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIPR


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh