Volitve UO UP - Razglas Liste kandidatov

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem – predstavnikov UP je dne 6. 5. 2015 na podlagi predlogov članic UP potrdila:

1. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in

2. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev.

Listi in predstavitve kandidatov so v prilogi tega sporočila. 

Predčasne volitve za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst  predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev bodo dne 22. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 12.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper

Redne volitve bodo dne 27. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 16.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4 in na volišču št. 2 in v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož. 

Glede na vpis v volilne imenike bodo volivci članic UP FHŠ, UP Famnit, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP IAM, UP ZRS, UP ŠD in UP UK lahko volili na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper.

Volivci članice UP FTŠ-Turistica bodo imeli na dan rednih volitev, 27. 5. 2015 volišče v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož (volišče št. 2).

Na predčasnih volitvah dne 22. 5. 2015 je možno voliti samo na volišču št. 1 v Kopru. Tam lahko volijo vsi volilni upravičenci iz vseh članic UP (tudi UP FTŠ Turistica). 

Vpogled v volilne imenike je skladno z rokovnikom in 41. členom Pravilnika o volitvah organov UP možen od danes, 11. 5. 2015 do 22. 5. 2015 v Sektorju za pravne in kadrovske zadeve rektorata UP.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh