Vabilo na simpozij Kultura mešanosti


Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in Sekcija za medkulturne študije Slovenskega sociološkega društva vabita na SIMPOZIJ »KULTURA MEŠANOSTI«, ki bo v torek 10. junija 2014, v knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (Garibaldijeva 1, Koper).


Osrednja tema simpozija bodo medkulturna srečanja, medkulturno, medversko in medjezikovno prepletanje ter prevpraševanje hibridnih, transkulturnih, multiplih in mešanih identitet. Empirična dejstva izpričujejo, da se vse več ljudi, če ima to možnost, opredeljuje večkulturno, »večrasno« in večjezično. Etnično mešani ljudje so skladno s statističnimi in demografskimi podatki najhitreje naraščajoča družbena skupina. S tega stališča bo posebna pozornost posvečena hibridnim in transkulturnim identitetam članov etnično mešanih družin, migrantov prve, druge in tretje generacije, ljudem živečim ob mejah in vsem nam, realnim in/ali virtualnim popotnikom skozi prostore kulture. V globalni, postmoderni družbi, ki jo Foucault (1986) poimenuje kar »era prostora« drugi svetovi in kulture vstopajo v naša življenja, tudi če se v fizičnem prostoru dejansko ne premaknemo. Tudi Welsch (1995) izpostavlja, da smo v družbi globalnih migracij in množične participacije v virtualnih svetovih pravzaprav vsi transkulturni. Gre pri aktualnem izpostavljanju večkulturnih, multiplih in hibridnih identitet za znanstveno »modno muho« ali realni odsev (pogosto zanikanih) družbenih dejstev?

 

PROGRAM v priponki


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh