Svečana otvoritev MEDITERANSKEGA CENTRA ZDRAVJA ZRS Koper


Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper bo ob izteku uspešnega leta, v katerem je pridobil dve pomembni akreditaciji – FIFA medicinskega centra odličnosti (FIFA Medical Centre of Excellence) in Olimpijskega referenčnega športnomedicinskega centra, ter pomembni podpori Mestne občine Koper namenu predal nove prostore, s tem pa pomembno prispeval k razvoju športa v lokalnem okolju in širše.

 

Vljudno Vas vabimo, da s svojo prisotnostjo počastite

svečano otvoritev MEDITERANSKEGA CENTRA ZDRAVJA ZRS Koper,

ki bo v sredo, 13. decembra 2017, s pričetkom ob 17. uri,

v prvem nadstropju Arene Bonifika, Zore Perello-Godina 3 v Kopru.

 

Novi prostori Mediteranskega centra zdravja bodo namenjeni vsesplošni podpori zdravja temelječ na svetovno priznanemu znaku odličnosti – mediteranskemu življenjskemu slogu. Zastavljene cilje bomo dosegali s funkcio-nalno diagnostiko, razvojem in načrtovanjem sodobnih in celostnih programov vadbe in rehabilitacije po meri posameznikov, z zagotavljanjem varnega vračanja po poškodbah ter načrtovanjem zdravega delovnega mesta.

V prilogi vabilo.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh