»Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS«

UP ZRS, Koper, 1. december 2014 - »Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS«

Ob 20. obletnici ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem je v ponedeljek, 1. decembra, v protokolarno-prireditvenem prostoru v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru, potekala osrednja prireditev »Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS. Častni gost prireditve je bil g. Borut Pahor predsednik Republike Slovenije.

IMG_2946.JPG

IMG_2791.JPG

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS) je ob 20. obletnici ustanovitve organiziralo  »Slavnostno sejo Zbora zaposlenih UP ZRS«. Na prireditev so bili povabljeni predstavniki ustanoviteljev  ter akademska, strokovna, in družbena ter politična javnost. Častni gost prireditve je bil g. Borut Pahor predsednik Republike Slovenije.  Udeležence prireditve so v uvodnem delu nagovorili predsednik SAZU akad. Tadej Bajd, rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in  direktor UP ZRS prof. dr. Rado Pišot. V imenu vseh raziskovalk in raziskovalcev je prisotne nagovorila izr. prof. dr. Mateja Sedmak.

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (ZRS Koper), kot prvi znanstveno-raziskovalni inštitut izven Ljubljane, je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila Vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin (kot pravne naslednice zdaj vse tri obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. ZRS RS je nastalo s ciljem vzpostaviti nov center znanja v Republiki Sloveniji ter zagotoviti kritično maso znanstveno-raziskovalnega dela kot podlago za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP). Ta cilj je bil dosežen in presežen leta 2003. Marca 2003 se je ZRS RS iz javno-raziskovalnega zavoda preoblikoval v članico UP in s tem postal temeljno jedro raziskovalne dejavnosti novonastale Univerze ter se preimenoval v Univerzo na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS). V 20 letih delovanja UP ZRS so bili v njegovem okrilju izvedeni številni nacionalni, mednarodni in tržni projekti. Več kot 340 zaposlenih je doseglo zavidljive znanstvene dosežke in publiciralo števila mednarodno odmevna dela. Njegova dodana vrednost v okolju v katerem deluje in širše je nedvomna. Danes so oči zaposlenih uprte v prihodnost, ki je za razvoj znanstvenega prostora dokaj negotova. Pomanjkanje sredstev pa od raziskovalcev UP ZRS zahteva hitro prilagajanje evropskih projektom ter povpraševanju trga ter neposrednih uporabnikov znanja. Prizadevajo si s kritično refleksijo doseženega in preživetega nadaljevati z dobrimi praksami ter izboljšati in uskladiti odprte ter nedorečene zadeve, da bi lahko učinkoviteje in še bolj kakovostno raziskovali. Predse postavljajo sprejeto strategijo, ki temelji na prijaznem in spodbudnem delovnem okolju v okviru Univerze na Primorskem; dobrih medsebojnih odnosih, usmerjenih v raziskovalno in znanstveno odličnost; ter sledeč visokim moralnim in etičnim okvirjem. 

UP ZRS, Koper, 2. december 2014

UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Tel.: 05/6637700


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh