Razpis nadomestnih volitev članov Upravnega odbora ZRS Koper - predstavnika zaposlenih

Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (UO ZRS Koper) je na svoji 7. redni seji, ki je potekala 19. februarja 2018, pod 8. točko dnevnega reda Razpis volitev za člana Upravnega odbora – predstavnika zaposlenih ZRS Koper soglasno sprejel naslednji sklep


SKLEP
O RAZPISU NADOMESTNIH VOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA Koper
- predstavnika zaposlenih delavcev ZRS Koper

I.
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o volitvah člana Upravnega
odbora – predstavnika zaposlenih delavcev Znanstveno-raziskovalnega središča
Koper razpisuje postopek imenovanja oziroma izvolitev člana Upravnega odbora
ZRS Koper – predstavnika zaposlenih delavcev.
Upravni odbor ZRS Koper nalaga strokovnim službam ZRS Koper, da skladno s 7.
členom Pravilnika o volitvah člana Upravnega odbora – predstavnika zaposlenih
delavcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper pozovejo organizacijske
enote k podaji kandidatur.

II.
Za dan razpisa volitev za predstavnika zaposlenih delavcev, s katerim začnejo teči
roki za volilna opravila, se šteje 20. 2. 2018.

III.
Volitve vodita in izvajata volilna komisija in volilni odbor.

IV.
Za izvedbo volitev člana UO ZRS Koper iz vrst zaposlenih delavcev se imenuje
volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Mateja Krmelj (predsednica)
2. Špela Kocjančič (članica)
3. Petra Štefančič (članica)
4. dr. Katja Koren (namestnica predsednice)
5. Martina Žerak (nadomestna članica)

V.
Kot dan za izvedbo rednih volitev se določi 6.3.2018.
Predčasne volitve se izvedejo dne 5.3.2018.

VI.
Sestavni del tega sklepa je rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil.

VII.
Sklep o razpisu volitev člana UO ZRS Koper – predstavnika zaposlenih delavcev se
objavi na oglasni deski ZRS Koper.

 

Izpis sklepa in rokovnik volilnih opravil sta v priponkah.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh