Projekt Jeziki štejejo najbolj inovativen dogodek leta 2017


Znanstveno-raziskovano središče Koper je v okviru projekta JeŠT - Jeziki štejejo v Kopru in Lendavi pripravilo usposabljanje Modeli inovativne prakse, ki se ga je udeležilo okoli 70 učiteljev različnih jezikov. Ti so spoznali inovativne modele ozaveščanja medkulturnosti in vključevanja učencev in dijakov v raznojezičnost.

Cilj projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, ter ob tem pospešili demokratične procese v večkulturni družbi. Usmerjen je k utrditvi statusa in rabe vseh jezikov v izobraževanju in tudi zunaj njega.

Prvo usposabljanje iz inovativne prakse je potekalo 20. januarja v Kopru, ki mu je sledila ponovitev v Lendavi 30. januarja. Uvodni predavanji Lucije Čok in Silve Bratož sta predstavili temeljne usmeritve inovativnim šolskim praksam, v diskusijo in delavnice vključeni učitelji različnih jezikov pa so spoznali inovativne modele ozaveščanja medkulturnosti in vključevanja učencev in dijakov v raznojezičnost.

Kot je pojasnila vodja projekta na ZRS Koper Lucija Čok, bodo učitelji in raziskovalci v bodoče lahko uporabljali tudi spletni portal JeŠT, ki bo omogočal sledljivo komunikacijo vseh, ki bodo vključeni v preizkus modelov. Vseboval bo forumsko komentiranje in razpravljanje ter mnoge druge funkcionalnosti, ki bodo dvignile sodelovanje med vsemi udeleženci.

Nad projektom so bili posebej navdušeni na Evropskem centru za moderne jezike v Gradcu (ECML) v Avstriji, ki so dogodek v okviru projekta izbrali za najbolj inovativen dogodek leta 2017.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh