Predstavitev visokošolskega učbenika Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja


Univerza na Primorskem,

Pedagoška fakulteta

in

Univerzitetna založba Annales UP ZRS

 

vabita na

predstavitev visokošolskega učbenika

Tehnološka pismenost

v obdobju zgodnjega učenja

avtorja doc. dr. Darja Zuljana,

 

ki bo v četrtek, 9. oktobra 2014,

ob 10. in 15. uri v predavalnici P5 na UP PEF. 

 

Učbenik je namenjen študentom, vzgojiteljem in učiteljem pri razvijanju tehnološke pismenosti v obdobju zgodnjega učenja, prav pa bo prišel tudi vsem uporabnikom tehnologij v praksi. Slednje oblikujejo družbo in jih lahko imenujemo tudi motor družbe. Tehnologije v rokah človeka so gradile, gradijo in bodo gradile umetno narejen svet okoli nas. Da bi bili učenci v kasnejših življenjskih obdobjih odgovorni gradniki družbe, je pomembna tudi njihova tehnološka pismenost. Pri njenem razvijanju imajo vzgojitelji in učitelji pomembno vlogo, in upamo, da jim bo ta učbenik v pomoč.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh