Predstavitev monografije doc. dr. Gašperja Mithansa


27. januarja 2017 bo na Inštitutu za novejšo zgodovino ob 11. uri tiskovna konferenca, na kateri bo doc. dr. Gašper Mithans predstavil znanstveno monografijo Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski »kulturkampf«.

V knjižnem prvencu dr. Mithans obravnava eno ključnih vprašanj Kraljevine Jugoslavije – jugoslovanski konkordat. Po teoretskem uvidu v problematiko se posveti dolgotrajnim konkordatskim pogajanjem, ki so se po številnih zapletih sklenila 25. julija 1935. S sporazumom naj bi se uredili odnosi med državo in Katoliško cerkvijo, prav tako pa naj bi ta pripomogel k boljšim medverskim odnosom, a učinek je bil ravno nasproten. Kljub podpisu konkordata in njegovi potrditvi v narodni skupščini 23. julija 1937, ta akt nikdar ni stopil v veljavo.  Opozicija proti konkordatu, ki je povezovala Srbsko pravoslavno cerkev z nevladnimi političnimi strankami in nekaterimi društvi ter gibanji, je sprožila najresnejši versko-politični konflikt v Kraljevini Jugoslaviji, ki je Katoliško cerkev in Srbsko pravoslavno cerkev razdvajal še precej časa. Vlada je ostala nemočna in je brez podpore največje hrvaške politične stranke in dokaj pasivno držo Jugoslovanske škofovske konference nazadnje popustila versko-politično motiviranim zahtevam opozicionistov.

 Monografija je bila izdana v soizdajateljstvu z Založbo Annales ZRS Koper.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh