Predstavitev mednarodnega projekta Shared Culture

 

Koper, 15. december - Predstavitev dveletnega izvajanja aktivnosti projekta SHARED CULTURE, STRATEŠKI PROJEKT ZA POZNAVANJE INDOSTOPNOST SKUPNE KULTURNE DEDIŠČINE, sofinanciran v okviru Programačezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskegasklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, bo 15. decembra 2011, ob14.00. uri na sedežu Skupnosti Italijanov "Santorio Santorio" Koper, palača Gravisi, OF 10, Koper.

Izsledke raziskovalnega dela prvega in drugega leta izvajanja aktivnosti projekta bodo predstavili:

  • prof. dr. Darko Darovec, vodja projekta, direktor Znanstveno-raziskovalnegasredišča Univerze na Primorskem,
  • izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, prorektorica za mednarodno sodelovanjeUniverze na Primorskem,
  • predstavnica Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnegasodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013,
  • predstavniki partnerjev,
  • sodelavci projekta.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh