Predstavitev knjige Urbanost 20 let kasneje

Ljubljana, 2. december 2011 - Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales in Moderna galerija vLjubljani organizirata predstavitev knjige Urbanost - 20 let kasneje / Urbanity - 20 years later, zbral in uredil Boštjan Bugarič. Predstavitev bo 2. decembraob 15.00. uri v Moderni galeriji v Ljubljani.

»Monografija je interdisciplinarno zasnovan kompendij prispevkov z različnih družboslovnih in humanističnih znanosti, sociologije, antropologije vsakdnajega življenja, urbanizma, arhitekture, ki jo ključno dopolnjujejo tudi avtorski prispevki prepoznavnih umetniških skupin in posameznikov. Monografija je zasnovana kot zbir izvirnih teoretičnih in praktičnih prispevkov na temo razvoja urbanega prostora v prostorih nekdanje Vzhodne Evrope, ki jih zgodovinsko zaznamuje skupna zgodovinska in politična usoda v nekdanjem vzhodnem, socialističnem bloku in so v preteklih 20 letih po padcu komunističnega režima doživele specifičen kulturno-politični razvoj: tega zaznamuje tranzicija vrednot v obravnavanju in (ne)planiranju javnega prostora v urbanih centrih, oblikovanje specifičnih angažiranih in kritičnih umetniških in kulturniških praks na temo oblikovanja ali ohranjanja javnega prostora in pojav mikro-družbenih zunaj-umetniških lokalnih strategij individualnih poskusov upiranja homogenizaciji, komercializaciji in gentrifikaciji poprej javnega urbanega prostora.« (Iz recenzije Martine Vovk).


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh