Praznujte z nami evropski dan jezikov!

V okviru projekta JEŠT – JEZIKI ŠTEJEJO  partnerja Znanstveno-raziskovalno središče Koper in UP Pedagoška fakulteta organizirata dogodek ob Evropskemu dnevu jezikov, namenjen  jezikovni različnosti in kulturni pestrosti evropskih okolij in tudi Kopra pod naslovom:

                JEZIKI KOPRA,   26.09.2017 med 12.00 in 20.30

Na ta dan bodo Skupnost Italijanov Santorio Santorio, etnične  skupnosti in kulturna društva v Kopru s svojimi dogodki  povezovali jezike in kulture in se prepletali pri različnih dejavnostih, povezanih z njihovo izvorno kulturo in jezikom, in sicer: s promocijo jezikov in kultur, predstavitvijo našega dvojezičnega okolja, jezikovno dejavnostjo in igrami v tujih jezikih, izdelki in storitvami izvirne kulture, ogledi zakladnice kulture izvornega ali tujega jezika (knjige,  noše in drugi simboli), z učenjem izvornega jezika v domačem okolju in drugod ter z drugimi dejavnostmi (kulinarične posebnosti različnih kultur ipd.).

Vključeni sodelujejo z dejavnostmi:

Comunità degli Italiani Santorio Santorio: Perché Koper è anche Capodistria?

Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO, Koper:  Spoznajmo srbski jezik in kulturo

Kitajska restavracija ČANG, Koper:  Pojej in povej!

Knjigarna LIBRIS Koper:  Knjiga – dom vseh jezikov

Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre ILIRIA:  Dan odprtih vrat društva

KD Peter Martinc, Italika Koper : Jezikajmo francosko!

Kulturno umetniško in športno društvo BEHAR:  Dan odprtih vrat društva

Ljudska univerza Koper : Učimo se jezika ob računalniku!

Makedonsko kulturno društvo KOČO RACIN Obala:  Dan odprtih vrat društva

Večgeneracijski center MORJE, Koper:  Večjezične pravljice in igre

Sodelujoča društva in skupnosti bomo vključili na zemljevid Slovenije (na portalu  http://jezikistejejo.splet.arnes.si/) pod imenom  JEZIKI KOPRA. Na zemljevidu bodo prikazani tudi drugi dogodki, ki jih po Sloveniji pripravlja 35 partnerjev projekta JEŠT / Jeziki štejejo.

To je prvi, uvodni dogodek v šestletni projekt (1917 – 22), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  v okviru Evropskih socialnih skladov. S svojimi posegi, raziskovanjem in preučevanjem bo oblikoval modele raznojezičnosti naklonjenega okolja in inštrumente  v podporo demokratične jezikovne in kulturne politike Slovenije.

Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

 

 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh