ODGOVOR NA IZJAVE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

ODGOVOR NA IZJAVE UNIVERZE NA PRIMORSKEM OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI UNIVERZE NA PRIMORSKEM DNE 27.10.2016 POD NALSOVOM »Univerza na Primorskem bo pokrila izgubo ZRS-ja«

 

Univerza na Primorskem je dne 27.10.2016 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom: »Univerza na Primorskem bo pokrila izgubo ZRS-ja«.

Najprej želimo izpostaviti, da smo si z navedbami o nujnosti, da se proces prenehanja članstva in prenosa raziskovalne dejavnosti UP ZRS na nov javni raziskovalni zavod ZRS zaključi čim prej, povsem enotni. V omenjenem prispevku pa se nadalje navaja, da bo UP zaradi pogoja ministrstva, da se na nov zavod ne smejo prenašati v  preteklih letih nakopičena izgube Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) le-to odpisala in da je o tem UP že dosegla dogovor z ministrstvom. Vodstvo UP ZRS pozdravlja dosežene dogovore med UP in MIZŠ, v katere žal v tem trenutku še nima vpogleda, vendar pa velja izpostaviti, da je v obravnavi navajane izgube, ki je nastala v letu 2015 potrebno navesti tudi, da je bila le-ta umetno ustvarjena, kot posledica dveh nezakonitih odredb rektorja UP, o čemer se je že izreklo v svojem mnenju tudi Računsko sodišče in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Ponovno izpostavljamo, da odločitev članice UP ZRS o izstopu iz UP temelji izključno na spremenjenih razmerah v financiranju slovenske znanosti  in s tem povezanimi prilagoditvi  poslovanja UP ZRS, ki zaradi usmerjenost v mednarodne raziskovalne razpise in prilagajanje neposrednim potrebam trga s tesno vpetostjo v potrebe uporabnikov lokalnega in širšega okolja odpira nove izzive in zahteva večjo agilnost v poslovanju, ki je v sklopu sistema univerze preveč omejena. Podatki o zmanjševanju zaposlenih in raziskovalnih sredstev (ki so sicer odraz splošnega upada sredstev za raziskovalno dejavnost, vendar pa tudi odraz zmanjšanega kadrovskega potenciala) v prilogi tega dokumenta pa jasno kažejo posledice neizmernega omejevanja delovanja UP ZRS v zadnjih letih in nesprejemljivega ravnanja vodstva UP do članice UP ZRS.

Navedbe vezane na odpovedane pedagoške pogodbe o zaposlitvi (odločitev nima neposredne osnove v sklepu vlade o prenehanju članstva UP ZRS v UP), ki so v postopku sodnega odločanja in podano pravno mnenje, ki ga je naročila UP, pa temeljijo na enostransko predstavljenemu dejanskemu stanju, ki utemeljuje odločitev ZRS o izstopu iz UP z izgubljenimi rektorskimi volitvami v letu 2015. O tem bo odločalo sodišče v nadaljnjih postopkih.

Glede na dejstvo, da se skladno s sklepom Vlade RS z izločitvijo UP ZRS iz UP izloča zgolj raziskovalna dejavnost, je lahko le slednja predmet delitvene bilance med UP in ZRS.

V prispevku navedene trditve,  da ni nikoli prišlo do prenašanja projektov oziroma sredstev iz UP ZRS  na  Inštitut Andreja Marušiča (UP IAM) ne držijo.  Leta 2012 je bil ob prijavah na Javni poziv za raziskovalne programe ARRS s strani rektorja UP prof. dr. Dragana Marušiča izdan sklep, v katerem je bilo določeno, da mora UP ZRS zmanjšati obseg ur na dveh svojih raziskovalnih programih, ki sta bila s strani ARRS med najbolje ocenjenimi. Hkrati pa je rektor te ure dodelil novoprijavljenemu programu UP IAM.

Glede opredelitve pojma avtonomije univerze pa predlagamo bralcu vpogled v  odločbo  Ustavnega sodišča RS št. U-I-34/94, v kateri se le-to do tega pojma opredeljuje. Poudarjamo pa, da UP ZRS povsem zaupa presoji ustreznih institucij (Delovno sodišče , Računsko sodišče, Ustavno sodišče… ).


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh