Novinarska konferenca strateškega projekta Shared Culture

Koper, 15. december 2011 – Novinarska konferenca projekta SHARED CULTURE, strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturnedediščine sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija –Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnihsredstev, bo 15. decembra 2011 ob 11. uri na sedežu Mestne občine Koper,sejna soba (pritličje), Verdijeva 10, Koper.

Na tiskovni konferenci bodo dosežke dveletnega izvajanja aktivnosti projektapredstavili:

  • prof. dr. Darko Darovec, vodja projekta, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem,
  • izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, prorektorica za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem,
  • predstavnica Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013,
  • predstavniki partnerjev,
  • sodelavci projekta.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh