Mednarodni znanstveni posvet EKUMENIZEM IN MEDRELIGIJSKI STIKI NA SLOVENSKEM

Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

vabi na

Mednarodni znanstveni posvet
EKUMENIZEM IN MEDRELIGIJSKI STIKI NA SLOVENSKEM,

ki bo 7. decembra 2017

v knjižnici ZRS Koper.

 

 

V okviru našega simpozija nas bodo zanimali različne percepcije, ideje, programi in tudi konkretne izkušnje z ekumenizmom in medreligijskimi stiki na Slovenskem v 20. in 21. stoletju, pri katerih bomo posebej pozorni na njihova politična ozadja. Vpliv slednjih ne moremo izključiti niti za čas prve niti druge Jugoslavije, ko so povojne oblasti celo želele organizacijo Katoliške cerkve ukrojiti po vzoru pravoslavne avtokefalnosti. Kasneje, po umiritvi odnosov med Cerkvijo in državo ter ponovni vzpostavitvi diplomatskih odnosov z Vatikanom (1966), je vodenje dialoga o ekumenizmu postalo predmet delovanja precejšnjega števila teologov, ki so lahko o tej problematiki razpravljali manj zadržano kot njihovi kolegi na Hrvaškem. Zagon temu procesu je dal drugi vatikanski koncil, ko je bila vzpostavljena posebna katedra na Teološki fakulteti v Ljubljani, organiziranih več simpozijev, objavljenih nekaj razprav, istočasno pa je prišlo tudi do neposrednih stikov s predstavniki Ruske pravoslavne cerkve. Ti stiki so se z medsebojnimi obiski stopnjevali v času poznega socializma, zlasti intenzivni pa so postali po demokratičnih spremembah, ko je Slovenija v konfliktni soseščini Jugovzhodne Evrope utrdila svoje mesto prostora medreligijskega dialoga.

 

Vljudno vabljeni!

Program posveta je v priponki.

 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh