MEDNARODNI IN TRANSNACIONALNI VIDIKI JUGOSLOVANSKE KRIZE IN NASTANKA DRŽAV NASLEDNIC SFRJ, 1980–1992


 

VIDEO OKROGLE MIZE: https://www.youtube.com/watch?v=NnD7Bo7TKtw&t=65s

 

 

Mednarodna znanstvena konferenca

MEDNARODNI IN TRANSNACIONALNI VIDIKI JUGOSLOVANSKE KRIZE IN NASTANKA DRŽAV NASLEDNIC SFRJ, 1980–1992

INTERNATIONAL AND TRANSNATIONAL ASPECTS OF THE YUGOSLAV CRISIS AND THE ESTABLISHMENT OF SUCCESSOR STATES, 1980–1992

Koper, 9. in 10. november 2016, Pokrajinski muzej Koper

 

Konferenca se je tematsko osredotočala na mednarodne in transnacionalne vidike dezintegracijskega procesa v Jugoslaviji po letu 1980. Medtem ko so bile dosedanje raziskave usmerjene predvsem na zadnja leta obstoja SFRJ, na obdobje stopnjevanja kriznih razmer in izbruh nasledstvenih vojn, smo tokrat pozornost usmerili na daljše časovno obdobje in širši mednarodni prostor. Poleg oblikovanja zunanje politike samostojnih držav, ki so nastale na ozemlju SFRJ, in odnosa velesil do njene razdružitve, so referenti osvetlili tudi republiške zunanjepolitične aktivnosti, ki jih je omogočila ustava iz leta 1974 in skozi katere se je že od začetka osemdesetih let izražal proces razkrajanja partije in države po republiškem oz. nacionalnem ključu. Predstavljena je bila tudi recepcija tega procesa s strani velikih sil in mednarodnih zvez, kakor tudi pogledi manjših evropskih držav na jugoslovansko krizo. V zvezi z oblikovanjem samostojnih zunanjih politik jugoslovanskih republik so se poleg aktivnosti izpostavljenih političnih in diplomatskih osebnosti, sodelujoči raziskovalci posvetili tudi delovanju transnacionalnih akterjev, ki so odigrali zelo pomembno, a malo znano vlogo v ozadju diplomatskega dogajanja, zlasti gospodarska in intelektualna omrežja, obveščevalne službe, diaspore in manjšine, mediji, RKC in drugi.

V zaključnem delu konference je potekala okrogla miza z nekdanjimi slovenskimi državniki in diplomati, ki so v obravnavanem času delovali na različnih nivojih republiške in zvezne politike oziroma diplomatske službe. V okviru vodenega pogovora so spregovorili o svojih izkušnjah in pogledih na zunanjo politiko in diplomatsko dogajanje, osvetlili njegovo ozadje in prispevali k razjasnitvi nekaterih odprtih vprašanj, s katerimi se sooča zgodovinopisje tega obdobja.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh