KONFERENCA O OTROŠKEM GIBANJU NA BERNARDINU: Informacijska tehnologija povzroča gibalno nekompetentnost


Na Bernardinu med 2. in 4. oktobrom poteka 9. Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca »Otrok v gibanju« v organizaciji Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Kongresa, namenjenega preučevanju gibalnega razvoja otrok in iskanju vzvodov za boljše življenje otrok, se letos udeležuje več kot 120 udeležencev iz desetih držav.

»Gibanje otrok je dandanes izredno pomembna tema, saj so otroci in mladostniki vedno bolj gibalno zanemarjeni in neaktivni. Neaktivnost vodi v strukturne spremembe, kot sta naraščajoča debelost in slabša gibalna kompetenca, ter kronične nenalezljive bolezni, ki gredo z roko v roki z nezdravo prehrano in pomanjkanjem gibanja,« je povedal predsednik znanstvenega sveta in direktor ZRS Koper prof.dr. Rado Pišot.

V današnjem času velik problem predstavlja informacijska tehnologija, ki otroke in mladostnike priklene pred zaslone. Otroci pred ekrani televizij, računalnikov in telefonov dnevno preživijo štiri do šest ur, je pojasnil Pišot. Te navade počasi in zahrbtno postajajo del otrokovega vsakdana, povzročajo gibalno nekompetentnost, povečano telesno težo in pomanjkanje gibanja, kmalu pa se spremenijo v način življenja, ki je hitro utrujajoče.

Ravno z željo po preprečitvi tovrstnih težav so se na Bernardinu zbrali številni domači in tuji uveljavljeni strokovnjaki. Letošnjega kongresa se udeležuje več kot 120 udeležencev iz desetih držav Evrope in bližnje regije, predstavljenih pa bo preko 80 strokovnih prispevkov. Pomemben doprinos kongresu vsako leto predstavljajo plenarni predavatelji, ti letos prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije. Vsak od njih je na svojem področju pomembno prispeval s svojimi raziskavami, ki bodo predstavljene v sklopu plenarnih predavanj. Poleg predavanj pa bodo udeležencem konference namenjene strokovne delavnice »Aktivni v vrtcu in šoli«, preko katerih bodo strokovnjaki predstavili primere dobrih praks prenosa znanja na obravnavanem področju.

Dr. Abdelkarim Osama, ki poučuje na Inštitut za športne znanosti v nemškem Magdeburgu, je prepričan, da bodo otroci v naslednjih nekaj letih predstavljali središče razvoja vseh družb, zato je potrebno, da se jih fizično, mentalno in čustveno izoblikuje že v vrtcih in šolah. Iz njih je potrebno narediti čim bolj spretne posameznike, zato je nujno promoviranje otroške aktivnosti, je povedal. 

Promoviranje gibanja je pomembno tudi za zaustavitev epidemije otroške debelosti. Kot je pojasnil prof. dr. Stefano Lazzer z Univerze v Vidmu, je v večini evropskih držav (Anglija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Španija, skandinavske države) že preko 20 odstotkov otrok predebelih, trend pa še narašča. Lazzer je za rešitev problema izdelal t. i. Fit formulo, ki določa frekvenco, intenzivnost, časovno obdobje in tip telesne aktivnosti. »Telesno aktivnost je potrebno predpisati kot zdravilo, se pravi tudi pojasniti kdaj, kako pogosto in v kakšnih količinah naj se ga uživa,« je dejal. Ob tem je priporočil 30 minut dnevne aktivnosti pri otrocih, ki želijo obdržati telesno težo, in 60 minut gibanja pri tistih, ki želijo izgubiti odvečne kilograme.

O doseganju ciljev, predvsem v športu, pa je spregovorila prof. dr. Đurđica Miletić, dekanja Kineziološke fakultete na Univerzi v Splitu. V svojem predavanju o bilateralnem testiranju in procesu motoričnega učenja je predstavila načine, kako testirati dominantno in nedominantno stran telesa s ciljem dosegati boljše športne uspehe.

Mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju« že devetič prireja Znanstveno raziskovalo središče Koper – Inštitut za kineziološke raziskave, letos v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru ter Zdravstvenim domov Adolfa Drolca Maribor. Poteka pod častnim pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije. Prvi kongres se je zgodil leta 2000, naslednji, jubilejni pa bo leta 2019.

 

 

 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh