AS – Arheologija za vse. Kulturna dediščina in kulturni turizem – možnosti in priložnosti


Piran, 5. 6. 2015, v prostorih Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRS UP, Bolniška 20, Piran

 

 

V okviru projekta AS- Arheologija za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga izvajamo na Univerzi na Primorskem, namenjamo posebno pozornost tudi povezovanju kulturne dediščine in kulturnega turizma ter nadgradnji obstoječih turističnih vsebin. 

 

Poseben delovni sklop v projektu je namenjen nadgradnji turistične ponudbe slovenske obale. Vsebinsko ga sestavljajo zasnova in izvedba kolesarskih in pohodnih poti po arheoloških najdiščih, kulturnih in naravnih spomenikih na obali in zaledju ter zasnova pomorskega itinerarja, ki bo po antični pomorski poti vodila po arheoloških najdiščih. S tem želimo povečati pestrost ponudbe turizma in kulturnega turizma na obali in v zaledju, podaljšati turistično sezono od zgornje pomladi do pozne jeseni. Prav tako bo pripomogel k ozaveščanju javnosti o pomenu dediščine in njenega doživljanja na aktiven način, nove vrste ponudbe pa bodo opozorile na pomen obale in načina življenja ob morju, katerega gospodarski pomen je bil prepoznan že v antiki.

 

Ob tem smo pripravili tudi strokovni posvet KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNI TURIZEM – možnosti in priložnosti. Združili smo strokovnjake s slovenskih univerz, turistične delavce z bogatimi izkušnjami, predstavnike javnih zavodov in društev, ki orjejo ledino in dokazujejo, da zmoremo več in bolje. Povezati in nadgraditi želimo doseženo, opozoriti na številne težave, predlagati rešitve, se vprašati kje in zakaj se zatika in kako lahko to premostimo.

Predvsem pa želimo vprašati koliko in kaj vemo o delu in dosežkih drug drugega, ali poznamo svoje delo in rezultate številnih projektov, ali jih znamo predstaviti in uporabiti, kako lahko skupaj nastopimo in uporabimo doseženo za nove in boljše rezultate!?

Za srečanje smo izbrali Piran, ki je primer slovenske kulturne dediščine najvišje kategorije, z naravnimi in kulturnimi spomeniki, snovno in nesnovno dediščino izjemnega medkulturnega okolja, pa vendar se zdi, da se na pot kulturnega turizma še ni zares usmeril…

 

Kakšna je vizija kulturnega turizma slovenske obale?

Kaj menijo posamezniki, turisti, stroka, kaj lahko storimo mi?

 

PRIDUŽITE SE NAM V PIRANU!

 

 

PROGRAM

 

09.30-10.00  Irena Lazar, Zrinka Mileusnić, Projekt AS in arheologija kot     

                      kulturni turizem 

10.00-10.30  Aleksandra Brezovec, Potenciali muzejskega turizma

                      obalnega dela Istre (projekt SLO-HR HisTur)

10.30-11.00  Marko Koščak, Izzivi za razvoj trajnostnega turizma v regiji

                      južne Primorske

 

ODMOR za kavo

 

11.30-12.00  Sandra Bašič Hrvatin, Komunikacijska strategija projekta AS

12.00-12.30  Andrej Klasinc, Predstavitev rimske dediščine in

                      vključevanje v turistične programe – izkušnje s Ptuja

12.30-13.00  Ksenija Vodeb, Proces valorizacije virov kulturnega turizma

                      z vidika destinacijskega menedžmenta

 

13.00-14.30   KOSILO

 

14.30-15.00   Janja Spevan, Literarne kreacije skozi prizmo turizma

15.00-15.30   Bernarda Županek, Prenova Arheološkega parka Emona

                       2011-2012: izkušnje in izzivi

15.30-16.00   Vanja Riccarda Kiswarday, Aksinja Kermauner, Osebe s

                       potrebnimi potrebami kot turisti in uporabniki turističnih

                       storitev

 

ODMOR za kavo

 

16.30-17.00   Vanja Debevec, Škocjanske jame – zavarovano območje

                       kot priložnost za razvoj trajnostnega turizma

17.00-17.30   Patricija Gržinič, 365 dni riviere in HERA – projekta

                       kulturnega turizma

                     

17.30-18.00   ZAKLJUČNA RAZPRAVA


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh