Arheološki park Simonov zaliv


v soboto 27. septembra 2014 / sabato 27 settembre 2014


Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

L'Istituto del patrimonio Mediterraneo del Centro di Ricerche Scientifiche dell’Università del Litorale

 

vas vabi v / è lieto di invitarvi nel

 

ARHEOLOŠKI PARK SIMONOV ZALIV

PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN SIMONE

 

v soboto 27. septembra 2014 / sabato 27 settembre 2014

 

PORTA PATENS – ODPRTA VRATA

PORTA PATENS – PORTE APERTE

 

9.00 Arheološka delavnica za odrasle: Izdelava freske - delavnico bo vodil freskant Hari Vidović (do 10 oseb, obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si)

Laboratorio archeologico per adulti: Realizzazione d’affresco - Il laboratorio verrà condotto dall frescatore Hari Vidović ( fino a 10 persone, preiscrizione via e-mail: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

 

11.00 Arheološko najdišče, strokovno vodstvo

Parco archeologico, visita guidata del parco

 

11.00 Antične igre za otroke / Giochi antichi per i bambini

 

13.00 Arheološka delavnica za odrasle: Izdelava Mozaika – delavnico bo vodila magistrica umetnostne zgodovine in izvedenka mozaične umetnosti Megi Uršič Calzi Miceli (do 10 oseb, obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

Laboratorio archeologico per adulti: Facciamo un mosaico – Il laboratorio verrà condotto dalla storica dell’arte e mosaicista Megi Uršič Calzi Miceli (fino a 10 persone, Preiscrizione obbligatoria via e-mail: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

 

16.00 Izdelava mozaika, delavnica za otroke

Facciamo un mosaico, laboratorio didattico per i bambini

 

Za udeležence so vse delavnice brezplačne. / Per i partecipanti tutti i laboratori sono gratuiti.

 

VSTOP PROST! ENTRATA LIBERA!

 

Informacije / Informazioni: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh