49th Annual ASEEES Convention (Transgressions v Chicagu, ZDA)


dr. Borut Klabjan in dr. Jure Ramšak iz Inštituta za zgodovinske študije sta se udeležila  znanstvenega posveta v Chicagu, ZDA.

dr. Borut Klabjan je na podlagi zgodovine Primorske in severno-jadranskega območja obravnaval posledice prve svetovne vojne in izpostavil prelomnost vojne, a hkrati opozoril na nekatere vidike kontinuitete v povojnem času.

Dr. Jure Ramšak je imel referat z naslovom FROM BELGRADE 1961 TO BELGRADE 1989: YUGOSLAV TRANSGRESSION OF AND BACKTRACKING INTO GLOBAL ECONOMY, v katerem je skušal zajeti pomen jugoslovanskega zavzemanja za preseganje dominantnih vzorcev svetovne ekonomije (predvsem tiste med globalnim Severom in globalnim Jugom), ki se je intenziviral v prvi polovici sedemdesetih let, do druge polovice osemdesetih let pa že dodobra propadel.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh