Vabilo na predstavitev monografije Children's Voices: Studies of interethnic conflict and violence in European schools

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

vas v okviru obeležitve 20. obletnice delovanja UP ZRS

VABI

na predstavitev monografije CHILDREN'S VOICES: STUDIES OF INTERETHNIC CONFLICT AND VIOLENCE IN EUROPEAN SCHOOLS (Uredile: Mateja Sedmak, Zorana Medarić in Sarah Walker), izdane pri mednarodni znanstveni Založbi Routledge.

Predstavitev knjige in pogovor o temah, ki jih obravnava
bo v ponedeljek, 10.11.2014 ob 11. uri v Veliki predavalnici UP Fakultete za management (Cankarjeva 5, Koper).

Children voices za Mirello.jpg

 

Knjiga obravnava nadvse aktualna vprašanja medetničnega sobivanja in upravljanja etnične raznolikosti v evropskem kontekstu ter fenomene ksenofobije, rasizma in nestrpnosti s posebnim poudarkom na medetničnem nasilju med otroki v šolskem okolju. Prevprašuje medetnične odnose v sodobni Evropi, vzpon rasizma na evropskem kontinentu in upravljanje medetnične različnosti. V knjigi avtorji in avtorice iz petih evropskih držav, in sicer: Anglije,
Slovenije, Cipra, Italije in Avstrije predstavijo rezultate kvalitativnih in kvantitativnih raziskav s področja medetničnih konfliktov in nasilja v osnovnih in srednjih šolah v različnih kulturnih kontekstih. Poseben poudarek je na vlogi šole kot promotorju državljanstva v globalnem svetu. Ključna ugotovitev knjige je, da šola dejansko predstavlja »varen kraj« in lahko igra aktivno vlogo pri blaženju medetničnih tenzij in spopadu z etnocentrizmom tudi z aplikacijo
politike »ničelne tolerance do nasilja«.

Vljudno vabljeni!


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh