JEŠT - JEZIKI ŠTEJEJO!

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Trajanje projekta: 15.09.2017 - 30.06.2022

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Trajanje projekta: 01.05.2017 - 30.04.2020
Program Aplikativni projekt

Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914–1941 (J6-7152)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2018
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2018
Program Temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2015 - 31.08.2018
Program temeljni raziskovalni projekt

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (P6-0279)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2019
Tip projekta Raziskovalni program

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2021
Tip projekta raziskovalni program

Vpliv vadbe možganov na kognitivne in telesne sposobsnoti starejših

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Uroš Marušič
Trajanje projekta: 20.06.2017 - 01.09.2017
Program Aplikativni projekt

Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem (1918-1941) (Z7-7006)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Gašper Mithans
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2017
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2014 - 30.06.2017
Program temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2014 - 30.07.2017
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Varstvena biologija od molekul do ekosistema (P1-0386)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2017
Tip projekta raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Bosna

Ugotavljanje prisotnosti in kakovosti oljčnega olja

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Črna Gora

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Hrvaška

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2017
Tip projekta raziskovalni program

Obmejni fašizem - socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem (J5-5551)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (J6-5565)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza (J6-5560)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 01.01.2016
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Digitalno državljanstvo (J5-5572)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Mojca Pajnik
Nosilec projekta: Mirovni inštitut (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-ZDA

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2012 - 31.07.2014
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Balkan Borderlands - Balkanske meje: nasilje, konflikti in sodelovanje (N6-0010)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2012 - 30.06.2015
Tip projekta temeljni raziskovalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 13.03.2012 - 31.12.2014
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Argentina

Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Črna Gora

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija – Črna gora

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Hrvaška

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija - Hrvaška

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Slovenija in Finska: Na periferiji EU ali v osredju novih integracijskih procesov?

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta Bilateralno sodelovanje Slovenija-Finska

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Dialog v globalni multikulturni družbi (J6-4139)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Janez Juhant
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: ddr. Andrej Pleterski
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Uporniške preživetvene strategije na slovenskem (16.-19. stoletje) (L6-4264)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Konvergenca medijev in kulturna transformacija bralcev (L6-4181)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Druženje Slovencev med fizičnim in kibernetskim prostorom (Z5-4059)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Blaž Lenarčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Elementi klasične kitajske misli v filozofskem maoizmu Alaina Badiouja (Z6-4303)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2013
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere (J5-4238)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Slavko Splichal
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS: dr. Matija Zorn
Nosilec projekta: ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt


Dialog v globalni multikulturni družbi (J6-4139)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Janez Juhant
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Nejc Šarabon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 30.06.2014
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Slovenija-Ukrajina: primerjalni vidiki obmorskih regij (18.–20. stoletje)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Ukrajina

Priče in pričevanja preteklosti

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-ZDA

Selitvena gibanja na slovenskem in v Avstriji od 18. do 20. stoletja

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Avstrija

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (V5-1029)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Majda Cencič
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (V4-1079)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2012
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja (J6-3614)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (J6-3611)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (J6-3611)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

E-podpora procesa zdravstvene oskrbe (L7-3653)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Andrej Brodnik
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 30.04.2013
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2012
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija-Turčija

Socialnodemografska podoba Istre v novem veku (J6-2403)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Etnična ekonomija: izziv ali ovira za gospodarstvo v Sloveniji in EU (L5-2242)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Jure Gombač
Nosilec projekta: ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2009 - 01.02.2012
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA

Turizem korenin. Analiza učinkov potovanj diaspore v domovino prednikov

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA

Zloraba alkohola med slovensko mladino (V5-0288)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Anja Zalta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2008 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj (V5-0441)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Oblikovanje učinkovitega sistema zavarovanih območij v Sloveniji (V1-0509)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 28.02.2010
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj (V5-0441)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Medgeneracijski dialog za kakovostno bivanje (V5-0421)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Ivan Janez Štuhec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Problemi zgodovine slovensko-italijanskih odnosov (J6-0207)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2010
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled (J6-0238)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled (J6-0238)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2010
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Slovenski jezikovni vplivi na italijansko tržaško narečje (J6-0278)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Turistični terminološki slovar (L6-0245)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945-1991) (J6-0946)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Mateja Režek
Nosilec projekta: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Jezik in ekonomija (J6-0838)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2009
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Gibalno športna aktivnost za zdravje (V5-0569)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Jernej Završnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2007 - 31.10.2004
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Sredozemska Slovenija kot stičišče evropske zgodovine (L6-9326)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Gorazd Bajc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Irena Rožman
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Matej Vranješ
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Narečni atlas slovenske Istre in Krasa (NASIK) (J6-9405)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Joca Zurc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Višinska aklimatizacija (L7-9731)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Inštitut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: prof. dr. Jurij Planinšec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Alenka Švab
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev (V6-0279)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Frane Adam
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nives Ogrinc
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Vitold Flaker
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Register nesnovne dediščine (V6-0276)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Dean Komel
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2010
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Zloraba alkohola med slovensko mladino (V5-0288)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Anja Zalta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: izr. prof. dr. Rok Ovsenik
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 31.03.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.07.2007
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.09.2008
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Zaščitni sistemi za bojevnika (M2-0103)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.05.2008
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami (M5-0175)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vasja Vehovar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.11.2007
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 30.09.2007
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2007
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Valentin Hribar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Dea Baričevič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2006
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov (V5-0954)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2005
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (V5-0943)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.10.2006
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Oblikovanje slovenskega korpusnega omrežja (V6-0121)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Marko Stabej
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner projekta)
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Prednosti in pomanjkljivosti športnega trga v Sloveniji (V5-0951)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 30.11.2006
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 28.02.2006
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2004 - 31.08.2006
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2004 - 31.08.2006
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Karakterizacija istrske belice (J4-6030)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Zgodovina slovenskega Primorja od 16. stoletja do novejše dobe (J6-6227)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Kronološki pregled monoteističnih religij na severovzhodnem Jadranu (Z6-6146)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2006
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (J6-6214)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno Srednjo Evropo 1400-1800 (J6-6270)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Samo Štefanac
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2004 - 30.01.2006
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2004 - 30.01.2006
Tip projekta podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 01.01.2005
Tip projekta bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Sredozemlje in Slovenija (P6-0272)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2014
Tip projekta raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2006
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Tanja Mihalič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2005
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Jezik kot most k medkulturnemu sporazumevanju in razumevanju (L6-6085)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2003 - 30.06.2006
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike (L6-5396)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Dediščina antike v mestnih središčih jadranske obale: 1400-1700 (J6-5287)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike (L6-5396)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vloga primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije (Z6-4269)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2002 - 30.06.2004
Tip projekta Podoktorski raziskovalni projekt

Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji (V5-0529)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2003
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: dr. Breda Čebulj-Sajko
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2003
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2004
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 30.09.2004
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2004
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (V5-0533)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2004
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 20.10.2001 - 20.10.2004
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Karakterizacija oljčnih olj Slovenske Istre (L4-3330)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Identiteta in etnična struktura Slovenske Istre (L5-3433)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok (L5-3430)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Matej Stopar
Nosilec projekta: Kmetijski inštitut Slovenije (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 30.09.2003
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 31.08.2003
Tip projekta ciljni raziskovalni program

Razvoj specialnih didaktik - Opismenjevanje in prilagajanje (V5-0321)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 30.06.2001
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2000 - 30.06.2002
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Civilizacijsko-kulturna podoba Slovenske Istre v preteklosti (T6-1257)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2003
Tip projekta projekt naravne in kulturne dediščine

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2001
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Borut Smodiš
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Oljka v Slovenski Istri - naša kulturna dediščina (T4-0972)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Tomislav Levanič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: Prof. dr. Terezija Golob
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Boris Gombač
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Etimološko-frazeološke raziskave slovenskih istrskih govorov (J6-0949)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Peter Fister
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Franci Štampar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.2001
Tip projekta Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Kaligarič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 31.12.1999
Tip projekta projekt naravne in kulturne dediščine

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.1998
Tip projekta Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Boris Gombač
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1995 - 30.06.1998
Tip projekta temeljni raziskovalni projekt

Oblikovanje kulturnih prostorov (V6-6909)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Eva Holz
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1995 - 31.12.1999
Tip projekta ciljni raziskovalni programi

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh