TELESNA AKTIVNOST IN PREHRANA ZA KAKOVOSTNO STARANJE / ATTIVITÀ FISICA E NUTRIZIONE PER UN INVECCHIAMENTO DI QUALITÀPangea_ALIMENTAZIONE-naslovnica.jpg

Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju /
Manuale per l'alimentazione nella terza età

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 -2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, del Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.


Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji.
Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione appartiene agli autori.

 

03 Pangea_prehrana_naslovnica-prvi zavihek.jpg

 

Datoteke za prenos:

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh