PRO-METROFOOD: Progressing towards the construction of METROFOOD-RI

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Italija
Trajanje projekta: 31.12.2017 - 09.10.2017
Program Horizon 2020 (H2020-INFRADEV-2016-2)

JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus
Trajanje projekta: 01.10.2015 - 30.09.2017
Program Evropska komisija “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)

Burnt in memories

Inštitut za zgodovinske študijeMednarodni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Gašper Mithans
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2015 - 31.01.2017
Program Evropa za državljane (sklop: Evropski spomin)

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju. A-Qu-A

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Trajanje projekta: 09.04.2015 - 31.12.2016
Program Norveški finančni mehanizem 2009–2014

Nosilec projekta: Belgian-Italian Chamber of Commerce and Industry
Trajanje projekta: 01.02.2015 - 31.01.2017
Program COSME - EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

Trajanje projekta: 01.01.2015 - 31.12.2016
Program COSME

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Umetnostna galerija Maribor
Trajanje projekta: 17.10.2014 - 31.03.2017
Program Kreativna Evropa/Creative Europe 2014−2020

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 15.06.2014 - 15.12.2015
Program Evropska komisija

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 01.05.2014 - 31.12.2014
Program Obzorje 2020

Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Trajanje projekta: 01.02.2014 - 01.11.2015
Program EuropeAid - IPA

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Nosilec projekta: Grad Rijeka
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 17.06.2015
Program OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
Trajanje projekta: 04.11.2013 - 07.11.2017
Program COST - European cooperation in science and technology


Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: University of Kent, UK; dr. Jim Goombridge
Trajanje projekta: 24.10.2013 - 23.10.2017
Program COST - European cooperation in science and technology

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara; dr. Jason Chapman
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 31.10.2017
Program COST - European cooperation in science and technology

Nosilec projekta: Italijansko-Belgijska zbornica iz Bruslja
Trajanje projekta: 01.02.2013 - 31.01.2015
Program Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan-koordinator projekta
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Program Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)


Nosilec projekta: Evropska komisija, Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2014
Program Program vseživljenjskega učenja - Leonardo da Vinci

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Venice
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2015
Program IPA - Jadranski čezmejni program 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Maja Podgornik
Nosilec projekta: Camera Work S.p.A. - communicate to grow
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 31.05.2015
Program IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Geološki zavod Slovenije GeoZS
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2015
Program IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Dubrovnik
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 30.08.2015
Program IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 31.08.2014
Program Program Kultura 2007-2013

Nosilec projekta: Marche Region - European Policies Department, Italija
Trajanje projekta: 01.03.2012 - 31.12.2014
Program South East Europe programme 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Landward Research Ltd.
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 30.09.2014
Program Program Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci

Proti varnemu kolesarjenju z optimizacijo kolesarskih čelad in njihove rabe

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 01.06.2012
Program COST - Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2011 - 30.09.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2011 - 31.12.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: VEGA - parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Trajanje projekta: 18.08.2011 - 18.08.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta: Evropska komisija
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 01.01.2013
Program Erasmus za mlade podjetnike

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Muzej na grad Skopje (Miloš Bilbija in Ljubo Fidanoski)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Program Multidisciplinarni mednarodni projekt - arheološke in zgodovinsko-etnološke raziskave

Nosilec projekta: Javna agencija za tehnološki razvoj, Slovenija
Trajanje projekta: 01.04.2011 - 01.08.2013
Program Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.04.2011 - 31.03.2013
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Glasovi otrok: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Program Evropska komisija

Nosilec projekta: Regione Veneto - Direzione sviluppo economico, ricerca ed innovazione
Trajanje projekta: 01.07.2010 - 30.09.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 26.05.2010 - 26.05.2012
Program Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2011
Program Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 31.10.2012
Program Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Regione Veneto
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 31.03.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta: ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 30.09.2012
Program Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2010 - 30.09.2012
Program Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 13.02.2010 - 12.02.2012
Program Program za podjetništvo in inovacije

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: ATER TRIESTE
Trajanje projekta: 25.01.2010 - 20.03.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta: Unioncamere Veneto
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 30.06.2011
Program Erasmus for young Entrepreneurs

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.12.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP FHŠ
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.03.2012
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 11.09.2009 - 31.12.2014
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Maja Podgornik
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Trajanje projekta: 01.09.2009 - 31.03.2012
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Mestna občina Ptuj
Trajanje projekta: 01.09.2009 - 31.08.2012
Program South East Europe programme 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: Universita per stranieri Perugia
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2011
Program Evropski LLL projekt: Comenius, Grunding in jeziki

PROPSCAPH - Zlata trsna rumenica

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Nosilec projekta: Agroscope Changins Wädenswil, Švica
Trajanje projekta: 31.10.2008 - 30.10.2009
Program EraNet EUPHRESCO

Nosilec projekta: Informest
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2010
Program 2. Azijski investicijski program – Izgradnja sodelovanja med EU ter Azijo

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2010
Program Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)

Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2008
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Evropska radijska kampanja na temo Medkulturnega dialoga (IDERC)

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Radio popolare Milano, Italija
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 01.02.2009
Program Evropska komisija

Marketing European Wine - Development of Innovation Agreement

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Nosilec projekta: University of Glasgow
Trajanje projekta: 01.12.2007 - 30.11.2009
Program Lifelong learning programme

Nosilec projekta: A.R.E. Liguria
Trajanje projekta: 01.11.2007 - 30.04.2010
Program Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)

Wada - Metabolna detekcija zlorabe inzulina v športu

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: Univerza v Trstu - Bolnišnica Cattinara, prof. Gianni Biolo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.09.2009
Program Svetovna protidopinška agencija - SPA

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.06.2008
Program SEE-ERA.NET PLUS

Vodja projekta na UP ZRS: mag. Polona Matekovič, vodja
Nosilec projekta: Informest
Trajanje projekta: 20.07.2007 - 19.07.2009
Program . Azijski investicijski program – Izgradnja sodelovanja med EU ter Azijo

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2007 - 30.06.2010
Program WWF European Policy Programme

Revščina in socialna izključenost v ruralnih območjih

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 23.11.2006 - 23.01.2008
Program Evropska komisija

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Association de Coordination Technique pour l' Industrie Agroalimentare-ACTIA
Trajanje projekta: 01.11.2006 - 31.10.2009
Program FP7-FOOD

Vodja projekta na UP ZRS: mag. Polona Matekovič, vodja
Nosilec projekta: MRA
Trajanje projekta: 01.11.2006 - 31.01.2008
Program Interreg IIIA Slovenija / Madžarska / Hrvaška 2004-2006

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: CNR-Institute for Science and Technology (Italija)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2007
Program Program Kultura 2000

Vodja projekta na UP ZRS: mag. Polona Matekovič, vodja
Nosilec projekta: Eurosportello - Unioncamere Veneto
Trajanje projekta: 25.09.2006 - 25.03.2008
Program V okviru programa pod vodstvom Generalnega direktorata za širitev- Generalnega direktorata Evropske komisije

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Friedrich–Schiller–Universität Jena (FSU Jena), Philosopische Fakultät, Institut für Ur–und Frühgeschichte (AT)
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 28.02.2007
Program Program Kultura 2000

Social Sciences and European Research Capacities

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Roma Tor Vergata University Science Park Office, Italy
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 30.04.2009
Program 6. okvirni program

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 04.04.2006 - 03.04.2007
Program Evropska komisija

Nosilec projekta: Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne EIC FR 276 Rennes, France
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.10.2006
Program Razpis za zbiranje predlogov, EIC posebnimi ukrepi za podjetništvo - ozaveščanje in pomoč - Izdelki in storitve

Nosilec projekta: RRA
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: EUROQUALITY (Francija)
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program 6. Okvirni Program

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS NG
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Nestabilnost dela in spremembe v trendih družin in gospodinjstev

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 01.12.2005 - 30.11.2006
Program Evropska komisija

Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 22.11.2005 - 22.08.2006
Program Evropska komisija

RGFI - Revitalizacija gojenja fig v Istri

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: DOSI
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 30.09.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 31.12.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Hrvaška 2004-2006

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: Dežela Furlanija - Julijska Krajina
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2006
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking in Women and Prostitution

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Austria
Trajanje projekta: 01.08.2005 - 30.04.2006
Program Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2005 - 28.02.2006
Program Program Kultura 2000

Migrantke zaradi poroke: Ozaveščanje in preprečevanje nasilja (HeiRat III)

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: Berliner Institut fur Vergleichende Sozialforschung
Trajanje projekta: 31.05.2005 - 31.05.2006
Program Evropska komisija

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Vodja projekta: Iztok Škerlič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2006
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija

Vodja projekta na UP ZRS: Peter Čerče
Nosilec projekta: VIAS – Vienna Institute for Archaeological Science, University Vienna (AT)
Trajanje projekta: 20.09.2004 - 08.12.2005
Program Program Kultura 2000

Nosilec projekta: National office of Cultural Heritage, Madžarska; Attila Toth
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 01.04.2005
Program Program Kultura 2000

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Venice
Trajanje projekta: 01.05.2004 - 31.10.2006
Program Interact

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 16.04.2004 - 28.12.2004
Program Program Kultura 2000

Nosilec projekta: BIT Avstrija
Trajanje projekta: 01.03.2004 - 28.02.2007
Program 6. Okvirni Program

Nosilec projekta: N Bank, EIC DE 116, Nemčija
Trajanje projekta: 01.03.2004 - 28.02.2007
Program 6. Okvirni Program

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.03.2004 - 31.12.2007
Program Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 29.04.2003 - 28.04.2004
Program Evropska komisija

Vodja projekta na UP ZRS: mag. Polona Matekovič, vodja
Nosilec projekta: INFORMEST EIC IT388 Friuli-Venezia Giulia
Trajanje projekta: 08.04.2003 - 07.05.2005
Program Evropska komisija

Vodja projekta na UP ZRS: Iztok Škerlič
Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2001
Program Phare CBC Italija-Slovenija

Vodja projekta na UP ZRS: Iztok Škerlič
Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2004
Program Phare CBC Italija-Slovenija

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2002 - 30.09.2005
Program Life Natura

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 01.12.2002
Program Evropska komisija

Phare Ecos Ouverture "Oleum nostrum"

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 18.10.2002
Program Phare CBC Italija-Slovenija

Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.1970
Program zgodovinsko-etnološka raziskava

MEMORI-net

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: Univerza v Trstu
Trajanje projekta: 01.10.2017 - 01.04.2019
Tip projekta INTERREG ITALIA-SLOVENIA

Optimizaicija ure športa otrok in mladostnikov - SCH YA

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: Atletski sportski klub "ASK" Split
Trajanje projekta: 01.01.2017 - 31.12.2018
Program Erasmus +

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), Italija
Trajanje projekta: 01.10.2016 - 30.09.2020
Program Horizon 2020 (H2020 — H2020-SFS-2014-2)

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh