Molekularna ekologija je pomembna zveza med ekologijo, evolucijo in genetiko organizmov. Ukvarja se s sorodstvenimi odnosi med organizmi (taksoni), ugotavlja, kateri vrsti oz. populaciji organizem pripada, proučuje dednost in genetske spremembe v evoluciji ter spreminjanje in prilagajanje organizmov na okoljske spremembe.

Laboratorij  za molekularno ekologijo izvaja okoljske in genetske raziskave s področja rastlinske produkcije, predelave hrane, taksonomije, biodiverzitete in varstva narave. Molekularne analize vključujejo naslednje taksonomske skupine: 1) sesalci, 2) ptice, 3) dvoživke, 4) plazilci, 5) členonožci in 6) višje rastline. Posebej so obravnavane kulturne rastline, npr. oljka, figa in vinska trta.

 

 

Kdo smo 

Laboratorij je bil ustanovljen v letu 2007, predvsem z namenom nudenja infrastrukturne podpore raziskovalnemu delu Inštituta za biodiverzitetne študije in Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo. Dolgoročni cilj laboratorija je utrditev sodelovanja raziskovalnih skupin na celotni Univerzi na Primorskem in nudenje storitev tudi naročnikom s področja gospodarstva. Nedavno je bila ponudba storitev dopolnjena z aplikativno laboratorijsko analizo za znanega naročnika. Laboratorijska oprema je bila nakupljena s pomočjo sredstev Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in se nenehno nadgrajuje s pridobljeno opremo znotraj mednarodnih bilateralnih INTEREG-projektov.

 

Storitve

Glavni del opreme laboratorija obsega sklop aparatur za določanje nukleotidnih zaporedij DNK in analizo genotipov. Sklop vključuje opremo za avtomatsko izolacijo in pomnoževanje DNK, gelsko in poliakrilamidno elektroforezo, opremo za določanje koncentracije in kakovosti DNK, aparaturo za visoko natančno avtomatizirano pipetiranje in sekvenator ABI 3130. Laboratorij je prav tako opremljen s sodobno opremo za meritve okoljskih parametrov, kot so vlažnost tal, temperatura atmosfere, vetrovnost itd. V laboratoriju izvajamo tudi raziskave morfometrije, kar omogoča oprema za svetlobno mikroskopiranje in programska oprema za analizo slik. Sklop dopolnjuje oprema za fluorescentno mikroskopiranje in izvedbo serološke metode IFA.  

V laboratoriju izvajamo predvsem molekularne analize populacij različnih taksonomskih skupin z namenom proučevanja genske raznolikosti populacij ter filogeografskih in filogenetskih odnosov znotraj vrst in rodov. Osredotočamo se na endemične, ogrožene in zavarovane vrste živali in rastlin z Balkanskega polotoka, Bližnjega vzhoda in iz Afrike. Poseben pomen imajo taksonomsko nerazrešene skupine s kompleksnimi odnosi. Poudarek je tudi na genetski variabilnosti kulturnih rastlin v naravnem okolju Južne Primorske kot edinega obalnega in sredozemskega območja v Sloveniji.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh