Knjižnica ZRS Koper je namenjena predvsem raziskovalcem in sodelavcem matične ustanove, odprta pa je tudi za vse zunanje uporabnike. Uporabnikom in članom zagotavlja storitve po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic. Vključena je v sistem COBISS in po njenem katalogu lahko brskate s pomočjo OPAC-a.

Od 1. 1. 2017 dalje ZRS Koper ni več del Univerze na Primorskem, ampak deluje kot samostojni javni raziskovalni zavod in tudi v Knjižnici ZRS so v teku postopki za vzpostavitev njenega samostojnega delovanja. Do dokončanja prenosa baz knjižničnega gradiva, članov in partnerjev, bo Knjižnica ZRS v nacionalnem vzajemnem knjižničnem sistemu COBISS na videz še vedno delovala kot enota Univerzitetne knjižnice.

Članom predlagamo, da si ob vpisu uredijo geslo za dostop do storitve Moja knjižnica ter preko spleta rezervirajo in podaljšujejo roke izposoje.

Plačljive storitve knjižnice članom zaračunavamo v skladu z veljavnim cenikom za knjižnično dejavnost.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh