Dne 16.2.2004 je Znanstveni svet UP ZRS ustanovil Inštitut za kineziološke raziskave (IKARUS) z vizijo po razvoju »drugačne« kineziološke znanosti na slovenskem. »Kineziologija za kakovost življenja« je še danes vizija našega tima raziskovlacev, ki delujejo na širšem področju kineziologije in ergonomije. Številni projekti in odmevni znanstveni rezultati nam dajejo naš prav, nas motivirajo in obljubljajo za vse nas boljši jutri. V največje veselje nam je, da pri tem tudi uspešno vzgajamo nove rodove kineziologov, ki bodo, žal, imeli veliko dela in odgovornosti.

Izr. prof. dr. Boštjan Šimunič

 

Kdo smo

IKARUS je bil nov veter v Slovenskem prostoru, ki se je že ob sami ustanovitvi intenzivno vključeval v mednarodne vode, se družil z velikimi imeni in sprejemal velike izzive. Danes nam je zaradi tega veliko lažje, smo prepoznavni in iskani.

Ekipa raziskovalcev inštituta je raznolika, interdisciplinarna, a s skupnim ciljem – človeku ohranjati zdravo okolje ter ga zaščititi v smeri trajnostnega kakovostnega razvoja. Ta interdisciplinarnost, vizija že ob ustanovitvi, nas danes vpenja v številne pobude celotne univerze ter tako uspešno sodelujemo s prav vsako članico naše univerze. Raziskovalna oprema, prijaznost in pripravljenost raziskovalcev ter naše znanje je plod smotrnega delovanja in odločanja prav vseh članov inštituta kar nam danes omogoča izvedbo največjih projektov.

IKARUS-gasilska.jpg

 

Kompetence in dosežki

Poudariti gre, da smo danes najbolj ponosni na naš mednarodni raziskovalni program »Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, v sklopu katerega izvajamo t.i. »bed rest« študije, kjer proučujemo propad človeka v breztežnostnem prostoru – vesolju. Tak pristop omogoča še več, preučevati procese človekovega propada ob nenadni gibalni neaktivnosti (bolezen, poškodba), sedentarnemu načinu življenja in staranju. Omogoča pa tudi testiranje učinkovitosti raznih intervencij, s katerim se temu lahko zoperstavljamo.

Omeniti gre tudi vodenje nacionalnega raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja« in vrsto nacionalnih projekt, iz področij kineziologije, ergonomije, športa, biomedicinske tehnike, itd.

V letih 2010/11 smo pričeli tudi z izvajanjem študijskega programa Aplikativne kineziologije, vseh treh bolonjskih stopenj, ki danes dosega poln vpis. Rezultati našega dela so prepoznani v najboljših revijah in tudi v naši lastni znanstveni reviji Annales Kinesiologiae.

 

Poslanstvo in vizija

V raziskovalnem delu Inštituta za kineziološke raziskave in na pedagoškem delu študijskega programa Aplikativne kineziologije, na novonastajajoči Fakulteti za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS), spodbujamo kakovost, ustvarjalnost in mednarodno vpetost. V družbo umeščamo razsežnosti ergonomije in kineziologije ter s tem prispevamo k njeni blaginji. Naše poslanstvo je torej preučevanje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga: z dovolj gibanja, ustrezno prehrano in v ergonomsko ustreznem okolju.

Izobraževanje:

 • Diplomanti UP FENIKS bodo kompetentni in odgovorni posamezniki, sposobni timskega dela.
 • Diplomanti bodo strokovnjaki ergonomije in kineziologije, sposobni kritičnega in konstruktivnega razmišljanja.
 • Študij na UP FENIKS je osredinjen na študenta, temelji na sodobnih raziskovalnih podlagah in je usmerjen v reševanje problemov.
 • UP FENIKS sledi sodobnim evropskim usmeritvam kakovosti dela učiteljev in sodelavcev.

Znanstveno-raziskovalno delo:

 • UP FENIKS je neposredno povezan z znanstveno raziskovalnim delom UP ZRS IKARUS.
 • Študentje so preko mentorjev usmerjani v ustvarjalno raziskovalno delo.
 • Znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v zagotavljanje kakovosti življenja posameznika in družbe.
 • Znanstvene raziskave s področja temeljne ali uporabne znanosti so usmerjene v reševanje relevantnih raziskovalnih problemov.

Prenos znanja:

 • UP FENIKS se osredotoča na prenos znanstvenih spoznanj v uporabne rešitve za resnične in pomembne težave.
 • UP FENIKS gradi sodelovanje z uporabniki znanja in spodbuja medsebojno vplivanje za prenos kompetenc študentov, učiteljev in raziskovalcev.
 • UP FENIKS spodbuja mreženje z neposrednimi uporabniki znanja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh