Raziskovalke in raziskovalci na Inštitutu za družboslovne študije konstruktivno združujemo medsebojno različnost, se kritično odzivamo na aktualna družbena dogajanja, smo brezkompromisno zavezani znanstveni etiki in težimo k mednarodni odprtosti ter akademskemu povezovanju.

dr. Mateja Sedmak, Vodja Inštituta za družboslovne študije

                                 

Opis

Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) se je razvil iz Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije – prvega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča, ustanovljenega leta 2001. IZDŠ je interdisciplinarni inštitut (sociologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, socialna geografija), ki se raziskovalno ukvarja z etničnimi in medkulturnimi študijami, migracijami, manjšinskim vprašanjem, s prostori v stiku, fenomeni vsakdanjega življenja in družinskega življenja, človekovimi pravicami, z marginalnimi skupinami ter drugimi temami.

 

 

Kompetence in dosežki

Sodelavci IZDŠ-ja se ukvarjajo s temeljnim in aplikativnim raziskovanjem, izdelujejo znanstvene in strokovne ekspertize, organizirajo znanstvene in strokovne sestanke ter se vključujejo v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Metodološko in raziskovalno inštitut tesno sodeluje s Centrom za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper.

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Inštituta za družboslovne študije akademskem kontekstu je kritična refleksija aktualnih družbenih dogajanj in poglobljena analiza tem, vezanih na večkulturna območja ter razvijanje in vključevanje vsebinskih tematik na področju družboslovja (pa tudi humanistike), ki v širši družbi ne najdejo prostora. Vizija inštituta je postati osrednji interdisciplinarni inštitut v slovenskem prostoru in širše v regiji, ki se ukvarja z vprašanji medkulturnega stika. V prihodnosti želimo doseči še večjo mednarodno vpetost in razširiti mrežo mednarodnih partnerskih institucij ter krepiti povezanost z gospodarstvom.

   

 fb-art.jpg Inštitut  za družboslovne študije

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh