Inštitut za dediščino Sredozemlja (IDS) pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper je bil ustanovljen oktobra 2003 kot multidisciplinarna raziskovalna skupina, ki na regionalni in mednarodni ravni koordinira in izvaja raziskave na področjih arheologije in dediščine ter skrbi za razvoj vsebin in programov obeh znanstvenih disciplin v najširšem pomenu.

Mlada in projektno uspešna raziskovalna skupina združuje kreativne potenciale in raziskovalne pristope različnih znanstvenih strok, da bi z njimi celovito zaobjela izzive, s katerimi se sooča dediščina v sodobnosti.

doc. dr. Alenka Tomaž

 

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh