Biodiverziteta je ena najpomembnejših in najdragocenejših naravnih dobrin. Ljudje smo kot del narave močno odvisni od biodiverzitete. Raznolikost rastlinskih in živalskih vrst nam zagotavlja hrano, gorivo in kisik. Danes dejavnosti človeka povzročajo okoljske spremembe, ki se pojavljajo prehitro, da bi se vrste lahko prilagodile, zato se soočamo s hitrim izumiranje vrst in z izgubo biodiverzitete. Glavno grožnjo biodiverziteti v današnjem času predstavlja izgubljanje življenjskih okolij. Tudi podnebne spremembe bodo po pričakovanjih v prihodnosti vse hujša grožnja. Velika grožnja so tudi invazivne tujerodne vrste, ki smo jih ljudje prenesli iz njihovega naravnega domovanja in v novem območju naselitve povzročajo težave domorodnim vrstam, s katerimi tekmujejo za prostor in hrano, širijo bolezni ali so njihovi novi plenilci. Zaradi pretirane rabe gnojil in pesticidov v kmetijstvu ter neprečiščenih komunalnih odplak prihaja do onesnaženja celinskih voda in morij. Tudi čezmerno izkoriščanje in netrajnostne prakse (npr. čezmeren ribolov, sečnja gozdov) povzročajo prekomerno izgubo biotske raznovrstnosti.

 

 

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh