mag. Zorana Medarić

Funkcija: namestnica predstojnice, raziskovalka z magisterijem


Zorana Medarić je magistra sociologije, raziskovalna asistentka na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem in višja predavateljica na Fakulteti za turistične študije iste univerze. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2009 tudi magistrirala s področja sociologije-socialne politike. Že v času študija se je vključila v raziskovalno delo na Znanstveno-raziskovalnem središču UP, kjer je od leta 2006 zaposlena na Inštitutu za družboslovne študije. Raziskovalno sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih projektih inštituta ter Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki deluje pod okriljem inštituta. Od leta 2013 je tudi vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja.

 

Področja dela:

  • sociologija vsakdanjega življenja,
  • medkulturne študije,
  • družbeni vidiki turizma.

 © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh