dr. Erika Bešter

Funkcija: Asistentka z doktoratom


Dr. Erika Bešter, uni. dipl. kem.

 

Leta 1996 je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, leta 2007 pa je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Oksidacijska stabilnost ekstra deviških oljčnih olj Slovenske Istre. Zaposlena je bila kot asistentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kot analitičarka na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, kot profesorica na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper, predavala je na FAMNIT-u. Od leta 2002 dela na področju oljčnega olja v laboratoriju LABS, od leta 2013 pa je delno zaposlena tudi na UP ZRS v Laboratoriju za preskušanje olja Inštituta za oljkartvo, kjer opravlja samostojno strokovno delo odgovorne analitičarke ter raziskovalno delo na projektih Inšituta za oljkarstvo.

 

Področja dela:

  • Ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja
  • Vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju
  • Delo na področju meroslovja
  • Delo na raziskovalnih projektih


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh