doc. dr. Vasilij Valenčič

Funkcija: znanstveni sodelavec


Leta 2004 je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2010 pa je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre. Leta 2002 je pričel z delom na področju vrednotenja kakovosti in pristnosti oljčnega v laboratoriju LABS d.o.o. V letu 2006 je bil delno zaposlen tudi na UP ZRS in delal na projektu TROPLO, kjer je poleg strokovnih del proučeval tudi zakonodajne zahteve na čezmejnem področju (Slovenija-Italija). Od leta 2010 sodeluje z UP FAMNIT, kjer poučuje predmet Tehnologije predelave oljk. Od leta 2013 je zaposlen v akreditiranem Laboratoriju za preskušanje olja Inštituta za oljkarstvo, kjer opravlja samostojno strokovno delo odgovornega analitika in preskuševalca za senzorično ocenjevanje oljčnega olja ter raziskovalno delo na projektih Inšituta za oljkarstvo.

 

Področja dela:

  • Ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja,
  • Določevanje maščobnokislinske sestave in vsebnosti in sestave sterolov,
  • Določevanje vsebnosti in sestave biofenolov,
  • Senzorično ocenjevanje oljčnega olja in namiznih oljk,
  • Vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju,
  • Delo na projektih.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh