doc. dr. Maja Podgornik

Funkcija: predstojnica, znanstvena sodelavka


Maja Podgornik, rojena 06.11.1978 v Kopru, je asistent z doktoratom na UP ZRS in docentka na UP FAMNIT. Po končani osnovni šoli se je vpisala na Gimnazijo Koper. Študij je nadaljevala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je marca 2003 diplomirala na smeri agronomija z diplomskim delom «Izpiranje nitratov iz dreniranih površin v Slovenskem primorju«. Jeseni istega leta se je vpisala na podiplomski študij na Biotehniški fakulteti smer agronomija, ki ga je lata 2008 uspešno zaključila z doktorsko disertacijo »Primerjava izpiranja hranil na izbranih igriščih za golf«. V letu 2004 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zaključila Pedagoško-andragoško izobraževanje. Je soavtorica dveh monografij in izvirnih znanstvenih člankov. Vključena je v delo številnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

 

Področja dela:

  • proučevanje različnih agronomskih tehnologij na rast, rodnost in kakovost pridelka sredozemskih kulturnih rastlin,
  • namakanje oljk in varstvo oljke,
  • predavateljica pri predmetu Vrtnarstvo, Sadjarstvo ter Pedologija in raba tal na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh