izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Funkcija: Višja znanstvena sodelavka


Dunja Bandelj, višja znanstvena sodelavka, rojena v Kopru 21. maja 1972, je podiplomski študij zaključila 2005 s področja rastlinske genetike na BF UL. Od 1998 je zaposlena na UP ZRS, kjer je vpeta v raziskovalno delo sredozemskega kmetijstva in oljkarstva. Od 2008 je zaposlena na UP FAMNIT kjer predava Oljkarstvo, Osnove pridelave rastlin v Sredozemlju in Genetiko ter vodi Oddelek za aplikativno naravoslovje. Po doktoratu se je aktivno vključila v pripravo številnih mednarodnih projektov in pridobila podoktorski projekt na področju genomike. Vodila je številne mednarodne projekte, bilateralni projekt ter ciljno raziskovalna projekta. Kot tuja raziskovalka sodeluje na nacionalnem projektu Črne gore. Je mentorica treh mladih raziskovalcev, soavtorica dveh znanstvenih monografij in številnih znanstvenih člankov.

 

Področja dela:

-Raziskovanje: proučevanje genomov in diverzitete sredozemskih kulturnih rastlin s pristopi sodobne biotehnologije in orodji molekularne genetike ter razvoj markerjev 'na novo' iz rastlinskih vrst.

-Pedagoško delo: visokošolska učiteljica pri predmetih Genetika, Oljkarstvo in Biodiverziteta kulturnih rastlin, koordinatorica študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT -Vodstvene funkcije: predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT, senatorka UP.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh