doc. dr. Bojan Butinar

Funkcija: znanstveni sodelavec


Bojan Butinar je po končani koprski gimnaziji odšel na študij kemije v Ljubljano. Po diplomi iz anorganske kemije se je zaposlil v tovarni Iplas in sodeloval v razvojnem oddelku, kjer je s sodelavcema objavil patent Postopek za sintezo nizkomolekularne polimaleinske kisline in kopolimer maleinske kisline. Po krajšem obdobju, ko je bil zasebni raziskovalec, se je leta 1998 zaposlil na tedanjem Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, od leta 2006 pa tudi predava na Fakulteti za vede o zdravju UP.

 

Področja dela:

  • Raziskave na področju antioksidantov oljčnega olja
  • Analitika onesnaževal, ki se jih uporablja pri zatiranju oljčne muhe
  • Vodja kakovosti akreditiranega laboratorija za preskušanje olja
  • Spremljanje in sodelovanje pri razvoju preskusnih metod za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja pri Mednarodnem svetu za oljke in Evropski komisiji.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh