izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante

Funkcija: višja znanstvena sodelavka


Nadja Furlan Štante je višja znanstvena sodelavka na UP ZRS in docentka za področje religijskih študij na UP FHŠ. Je namestnica predstojnika Inštituta za filozofske študije na UP ZRS. Je avtorica treh znanstvenih monografij (Manjkajoče rebro: ženske, religija in spolni stereotipi (2006, Annales); Iz poligamije v monogamijo (2008, Teološka fakulteta); Woman, nature and religion: eco-feminist perception (2014, Univerzitetna založba Annales) in številnih znanstvenih člankov. Je urednica treh zbornikov ter udeleženka in soorganizatorka številnih mednarodnih konferenc doma in po svetu. Raziskovalno sodeluje v večih nacionalnih projektih. Bila je vodja podoktorskega in temeljnega nacionalnega projekta. Je prejemnica Fulbrightove štipendije za leto 2008–09 (University of Berkeley).

 

Področja dela:

  • religijski feminizem in ženske študije znotraj posameznih religijskih sistemov (s poudarkom na Judovstvu in Krščanstvu): poganska ženska teologija (tealogija), krščanska feministična teologija, teološki eko-feminizem; eko-teologija, religija in ekologija;
  • afriške religije v kontekstu medkulturnih, primerjalnih študij,
  • medkulturni in medverski dialog,
  • primerjalna religiologija,
  • nova religijska gibanja.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh