izr. prof. dr. Rok Svetlič

Funkcija: predstojnik, znanstveni sventik


Rok Svetlič je l. 1992 vpisal študij na Pravni fakulteti in l. 1994 še študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Končal je obe fakulteti.  Je izredni profesor na Fakulteti za humanistične študije – Koper (kjer predava predmete »Filozofija zgodovine«, »Človekove pravice«, »Zgodovina kulturnih formacij« in  »Filozofija prava«) in višji znanstveni sodelavec pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Objavil je naslednje monografije: »Dve vprašanji sodobne etike« (2003), »Filozofija prava Ronalda Dworkina« (2008), »Filozofija človekovih pravic« (2009) in »Izbrana poglavja iz politične morale« (2010). V tisku je monografija z naslovom »Prenašati bit sveta – od revolucionarne do nesrečne zavesti«.

 

Področja:

  • filozofija prava,
  • ontologija,
  • etika,
  • fenomenologija,
  • nemška klasična filozofija.

 © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh